IQOS DUO | Enjoy Your Last Cigarette Moment

I drink coffee and slowly finish my last cigarette in my life. Perhaps. Because I still have an emergency one in the work drawer. In case – if something happens. In my head I write a farewell post that I will never send to anyone. Because there were cigarettes with me. They were bored with me, cried, listened to my favorite songs, danced with me more than one night at my flat, they tasted the best after dinner and sex, that they just burned out in the ashtray and they disappeared in loneliness, that I spent a pleasant break with my colleagues, that wine somewhere on the terrace tasted a little more, that the people hated me for the cigarette smoke around me, that they looked at me crookedly, gossiped about me that I stink to someone, that they were here with me, in good and in bad.

Do you know the feeling, when you want to rewrite an article and the only thing you can do is – do you know the feeling, when you want to rewrite an article and the only thing you can do is…   

I drink coffee and slowly finish my last cigarette in my life. Perhaps. Because I still have an emergency one in the work drawer. In case – if something happens. In my head I write a farewell post that I will never send to anyone. Because there were cigarettes with me. They were bored with me, cried, listened to my favorite songs, danced with me more than one night at my flat, they tasted the best after dinner and sex, that they just burned out in the ashtray and they disappeared in loneliness, that I spent a pleasant break with my colleagues, that wine somewhere on the terrace tasted a little more, that the people hated me for the cigarette smoke around me, that they looked at me crookedly, gossiped about me that I stinked to someone, that they were here with me, in good and in bad.     

If they were such loyal friends, why did you swap them for IQOS so quickly?   

So for the first, it wasn’t that fast. It took me a year to completely switch to IQOS. The first attempt to smoke IQOS was not an extra experience for me. I only tried it very quickly once. It looked cool, but I couldn’t imagine having to invest in a device and buy Heets, and besides, I wasn’t overwhelmed after one quick try. You must learn to enjoy IQOS. IQOS is a ceremony. Just like when you drink green tea somewhere in a Japanese garden. Before you can smoke Heets from IQOS, you must wait a few seconds for the IQOS inside to warm up, which takes a few seconds. It’s not enough to just burn a match and smoke. IQOS requires a little attention and time to learn to control it, which was not easy as being the technical type like me. If you’re thinking about IQOS, go try it in their boutique. They will teach you how to control it. Charging, turning on and what causes me the biggest nerves is cleaning.   

And secondly. I exchanged them, but I will never forget the cigarete. What’s more.?   

Third. IQOS doesn’t stink. You can hardly feel it at all. Tobacco just heats in it, but it doesn’t burn. It is stylish. It has an ultra-modern packaging. You can get it in several colors. You can combine the colors. You can have several. One for each outfit. That is my dream, of course. I decided to get a soft greenish color that is easy to combine with elegant, as well as sporty outfits.   

And now something negative. Something that turns me a little insane, is when I forget to open the device before I pull my Heets out and piece of tobacco stays stuck in my IQOS. It is not very sophisticated, but at work I help myself with a paper clip and I already wear one in my wallet. Actually, it\’s not so much my idea as the idea of my trainer B. When it happened to me for the first time, I was at work early in the morning, nobody anywhere, just those folders full of papers, some music was playing on the radio and I was searching for something small and thin to pull out the rest of the tobacco. I almost collapsed, when I imagined that I would have to wait until 8:30 for B. to arrive. At this point, I should think about myself, if I am already addicted. Finally I made it before B. came to the office. I helped myself with a pen. And then B. came. I rather not even tell him, how cleverly I managed to take out the tobacco out of my IQOS and that I was almost going to be crazy at the thought of forced abstinence. That was the moment when I was very close to reach for a real cigarette. It is lying there in a drawer, waiting for exactly this kind of situation when I am going crazy or someone else is around. Today I found out that my colleague has two emergency pieces in drawer. Let me know, if you need it, I have one for you.   

And I’ll add it to the kettle. You will most likely not like IQOS right away. It depends on, how strong of a smoker you were. You have to get used to the taste of IQOS. And it won\’t be right after your first Heets. And it won\’t be right after the first whole package of Heets. It may take you a few days, you may get used to it immediately. No one knows. Therefore, you can try IQOS at home for up to 15 days. I\’m currently on about the fourth day. I still have cigarette tics, but I can handle it quite easily. You can find out how IQOS is used on their website or in the brochure from the box. I photographed IQOS for you on my own, along with the accessories. Maybe if someone photographed it like this before, I would have started using IQOS for a long time.   

This article is not appropriate for people under the age of 18 and for my family.

Do you use IQOS? Do you smoke at all? Why? I look forward to your comments.

Poznáte ten pocit, keď chcete prepísať článok a na jediné, na čo sa zmôžete je – poznáte ten pocit, keď chcete prepísať článok a na jediné, na čo sa zmôžete je…   

Popíjam kávu a pomaly dofajčievam svoju stále poslednú cigaretu vo svojom živote. Možno. Lebo jednu pohotovostnú mám stále v práci šuflíku. Pre prípad – keby niečo. Píšem v hlave rozlúčkový post a poďakovanie, ktoré nikdy nikomu nepošlem. Zato, že tu so mnou cigarety boli. Že sa so mnou nudili, plakali, počúvali moje obľúbené pesničky, pretancovali nejednu noc u mňa doma, že najlepšie chutili po večeri a po sexe, že len tak dohorievali v popolníku, že som pri nejednej strávila príjemnú prestávku so svojimi kolegami, že mi víno niekde na terase chutilo tak trochu viac, že ma ľudia za dym okolo mňa nenávideli, že sa na mňa krivo pozerali, ohovárali, že som pre niekoho jedným slovom smrdela, že tu so mnou boli jak v dobrom, tak aj v zlom.   

Keď to boli takí verní priatelia, prečo si ich tak rýchlo zamenila za IQOS?   

Tak poprvé, nebolo to tak rýchlo. Trvalo mi rok, než som úplne prešla na IQOS. Prvý pokus fajčiť IQOS pre mňa nebol nejaký extra zážitok. Potiahla som si len raz. Vyzeralo to cool, ale nevedela som si predstaviť, že mám investovať do prístroja a ešte k tomu kupovať Heets a navyše, po jednom rýchlom ťahu som nebola nejak extra ohúrená. IQOS sa musíte naučiť vychutnať. IQOS je ceremónia. Tak ako keď sa pije zelený čaj niekde v japonskej záhrade. Než sa dostanete k fajčeniu Heets z IQOS, musíte počkať pár sekúnd, než sa IQOS vo vnútri nahreje, čo trvá pár sekúnd. Nestačí len škrtnúť zápalkou a fajčíte. IQOS si vyžaduje trochu pozornosti a času naučiť sa ho ovládať, čo nebola pre taký technický typ, aký som ja hračka. Školenie mi dal môj kolega v práci, ale ak nad IQOSom premýšľate, choďte si ho vyskúšať do ich butiku. Naučia vás, ako ho ovládať. Nabíjať, zapínať a čo mi spôsobuje najväčšie nervy je čistenie.   

A za druhé. Síce som ich vymenila, no nikdy na ne nezabudnem. Čo je viac.   

Za tretie. IQOS nesmrdí. Takmer vôbec ho necítiť. Tabák sa v ňom len zohrieva, no nehorí. Je štýlový. Má ultramoderné balenie. Zoženiete ho v niekoľkých farbách. Môžete ho farebne nakombinovať. Možete ich mať niekoľko. Ku každému outfitu jeden. To je môj sen samozrejme. Preto som sa rozhodla, pre jemnú zelenkavú farbu, ktorá je ľahko kombinovateľná a elegantná a taktiež sporty.   

A teraz niečo negatívne. Niečo, čo ma trochu vytáča, trochu do nepríčetna je, keď mi ostane kus tabáku zaseknutý v IQOSe, ale myslím, že už viem, ako naňho. Nie je to veľmi sofistikované, ale v práci si pomáham sponkou na papiere a nosím jednu už aj v peňaženke. Vlastne to nie je ani tak môj nápad, ako nápad môjho školiteľa B. Keď sa mi to stalo prvýkrát, bola som práve skoro ráno v práci, nikde nikto, len tie šanóny plné papierov, v rádiu šumela nejaká hudba a ja som plne koncentrovaná hľadala niečo malé a tenké, čím by som vytiahla zbytok tabáku. Išlo ma poraziť, keď som si predstavila, že musím čakať do 8:30, kým príde B. V tomto momente by som sa mala nad sebou zamyslieť, či už náhodou nie som závislá. Nakoniec som to stihla skôr. Pomohla som si pentelkou. A potom prišiel B. Radšej som mu ani nepovedala, čo ma napadlo strčiť do IQOS a jak ma išlo roztrhať pri predstave núteného abstinovania. To bol ten moment, keď som mala od nervov chuť siahnuť po pravej cigarete. Jednu pohotovostnú v bure stále mám. Leží si tam v šuflíku a čaká presne na takúto situáciu, kedy ide poraziť mňa alebo keby išlo poraziť niekoho v okolí. Zvoňte na Emu, volajte z ulice, píšte, telefonujte.   

A ešte pridám do kotlíka. IQOS vám veľmi pravdepodobne nebude chutiť hneď. Záleží, akí silní fajčiari ste boli. Na chuť IQOSu si musíte zvyknúť. A nebude to hneď po prvom ťahu Heets. A nebude to ani hneď po prvej celej Heets a možno ani po celom balíčku. Možno vám to bude trvať pár dní, možno si zvyknete okamžite. Nikto nevie. Preto si môžete IQOS vyskúšať doma a to až po dobu 15-tich dní. Momentálne som na cca štvrtom dni. Ešte mám cigaretové tiky, ale zvládam to celkom easy. Ako sa iqos používa nájdete na ich www alebo v brožúre z krabičky. Ja som vám IQOS nafotila po svojom, spolu s príslušenstvom. Možno keby to niekto nafotil takto skôr, používam IQOS už dávno.   

Tento článok nie je vhodný pre osoby mladšie 18 rokov a pre moju rodinu.

Používate IQOS? Fajčíte vôbec? Prečo? Teším sa na vaše komentáre.