Desenio | She Designed a Life She Loved

| 2 minute read | 4 hours work |

I simply glued these three pictures to the wall with double-sided adhesive tape, as I don\’t have a hammer or a nail or a guy at home. Eh voila. It hold. None of them fell on my head last night. Yet.
It is true, that you will spend hours going through 5000 different pictures on Desenio. But beautiful hours. Anyone who enjoys shopping online also knows that it can be very relaxing. The pages are transparent, you get quickly there,where you need and you find what you need and the search is also smart. I am very critical of e-shops, when one is not a tip top, I can easily lose my temper. My credit card knows about shopping online too much. If she could write, she would write – it was a pleasure and it didn\’t hurt either. Financially.

I knew I needed three pictures over my bed. I chose about 15 and worked my way up to three, by the excretory method. It was not easy. I wanted them all. It was also necessary to choose frames for the pictures that would fit into my apartment. It was also not very easy, but a talent in shopping like me, made it to success. Why it was not so easy… At Desenio, they do not have only one type of frame and one size, but eight different sizes and different colors of frames, such as rose-gold, gold, silver, white, black, natural, a total of 11 colors. For those who like sudoku and numbers in general, it will be a breeze to combine the size and type of image to fit the budget. Mine was 150, – CHF and I have three exclusive pictures and three simple white frames, so that I am not too much. Because everything is already shining at home too much, I need to calm down my fetish.

My apartment is stylized in gray, white and pink, and I still have ticks to throw a little green into it. To revive. I just wanted to do it with pictures. I found two that would be tip-top, but the third was hard to match. So I gave up disappointed and found three another, also very nice, just in a different color. See for yourself.

I will definitely return to green in the near future, because when I write this post, my white desk is already on the way and the green velvet chair is still somewhere in the store. I will combine at least one green picture, which has a beneficial effect on my congested nerves. I did it at work and I will do it also at home. I\’ll just hang something green on the wall.

I simply glued these three pictures to the wall with double-sided adhesive tape, as I don\’t have a hammer or a nail or a guy at home. Eh voila. It hold. None of them fell on my head last night. Yet. One picture weighs about 0.61 kg, which means, that according to my clever calculations, I need Tesa adhesive tape, which I found here in Hornbach, and there is also a clever guide for morons. Like me. One tape is 0.5 kg, which means that two will be pretty enough for me, but so that I don\’t really wake up once in the morning with a picture on my head, I\’d rather put three there. To be sure, I slept the first night with my legs turned to the pictures. Security is certainty. Better a bruise on your leg, than walking down the street with one eye.

How did I glue the pictures.? Exactly. By the eye. I drew about four auxiliary dots on the wall with a pencil, which were more or less useless, but it gave me a feeling of precision. That beautiful feeling lasts until I looked at the final wall. The dots are there and the images are shifted a little more to the right than they should. I\’m affraid to unstick them, so I do not unstick also a piece of wall. A hammer is a hammer and a guy is a guy. But when you look critically at my, you might say it\’s not that bad. It could have been worse. After sticking the paintings with Tesa\’s clever tape from Hornbach, I noticed that they were just some fillings into something white and indefinable. I suspect that those pictures will be glued like this forever. Why didn\’t I just buy a two-seconds-glue. The main thing is that I know the weight of the picture. 0.61 kg.

My code “SHEISTHEONE” gives you extra 10% off posters* on Desenio 30% Summer Sale offer between the 1st-3rd of August. Follow @desenio for more inspiration! *Except for frames and for handpicked and personalized posters. Your code gives an additional 10% discount and can be combined with the 30% promotion on our website.

Je pravda, že strávite hodiny než prejdete 5000mi rôznymi obrazmi na Desenio. Ale sú to krásne hodiny. Kto má rád nakupovanie online, tak aj vie, že plné relaxu. Stránky sú priehľadné, rýchlo sa preklikáte kam potrebujete a vyhľadávanie je taktiež chytré. Som voči eshopom veľmi kritická, keď niektorý nie je tip top, ľahko pri tom stratím nervy. Moja kreditka vie o nakupovaní online svoje. Keby mohla písať, tak by napísala – bolo to potešenie a ani to nebolelo. Finančne.

Vedela som, že potrebujem tri obrazy nad posteľ. Vybrala som si asi 15 a srdiečkovou a vylučovacou metódou som sa dopracovala k trom. Nebolo to jednoduché. Chcela som ich totiž všetky. K obrazom bolo potrebné vybrať aj rámy, ktoré by sa mi hodili do bytu. To tiež nebolo najjednoduchšie, ale talent v nakupovaní ako ja, to dal. Na Desenio totiž nemajú len jeden druh rámu a jednu veľkosť, ale osem rôznych veľkostí a rôzne farby rámov, ako ružovozlatá, zlatá, strieborná, biela, čierna, prírodné drevo, dokopy 11 farieb. Kto má rád sudoku a tak celkovo čísla, bude preňho isto hračka nakombinovať veľkosť a druh obrazu, aby sa vošiel do budgetu. Môj bol 150,- CHF a mám tri exkluzívne obrazy a tri jednoduché biele rámy, aby som zas nebola too much. Keďže sa mi už tak doma všetko bliští až to triští.

Môj byt je štylizovaný do sivej, bielej a ružovej a mám ešte tiky hodiť do toho trochu zelenej a drevo. Na oživenie. Chcela som si pomôcť práve obrazmi. Našla som dva, ktoré by boli tip-top, ale tretí nie a nie skombinovať. Tak som to sklamaná vzdala a našla tri taktiež veľmi pekné, len v inej farbe. Pozrite sami.

V blízkej budúcnosti sa k zelenej určite vrátim, pretože keď píšem tento post je môj biely pracovný stôl už na ceste a zelená zamatová stolička ešte niekde v obchode. K tomu skombinujem minimálne jeden zelený obraz, ktorý má na moje preťažené nervy blahodárny účinok. Urobila som to tak v práci a urobím to aj doma. Zavesím na stenu proste niečo zelené. A kto ma zhejtuje za moje čechizmy, ať jde prostě někam.

Obrazy som jednoducho nalepila na stenu obojstrannou lepiacou páskou, keďže nemám doma ani kladivo a ani jeden klinec a ani chlapa. Eh voila. Držia. Ešte mi žiadny z nich v noci nespadol na hlavu. Zatiaľ. Jeden obraz má 0,61 kg, to znamená, že podľa mojich chytrých výpočtov potrebujem lepiacu pásku Tesa, ktorú som našla u nás v Hornbachu a je k nej aj chytrý návod pre debilov. Ako som ja. Jedna páska je na 0,5 kg, to znamená, že mi postačia dve, ale aby som sa naozaj raz ráno nezobudila s obrazom na hlave, dám tam radšej tri. Pre istotu som spala prvú noc s nohami otočenými k obrazom. Istota je istota. Lepšia modrina na nohe, než chodiť pom ulici s jedným okom.

Ako som lepila obrazy.? Presne. Od oka. Na stenu som načrtla ceruzkou asi štyri pomocné bodky, ktoré mi boli viac menej k ničomu, ale dalo mi to pocit precíznosti. Ten krásny pocit trvá dovtedy, kým sa nepozriem na stenu. Bodky tam sú a obrazy sú posunuté trochu viac doprava, než by mali. Bojím sa ich odlepiť, aby mi neostala omietka na lepiacej páske. Kladivo je kladivo a chlap je chlap. Ale keď sa pozriete kritickým okom na fotky, tak si možno poviete, že to nie je až také zlé. Mohlo to byť horšie. Po tom, čo som nalepila obrazy chytrou páskou Tesa z Hornbachu som si všimla, že to sú len nejaké výplne do niečoho bieleho a nedefinovateľného. Tuším, že tie obrazy tu budú už takto nalepené na večné veky. Prečo som rovno nekúpila sekundové lepidlo. Hlavné je, že ich mám zvážené. 0,61 kg.

S Desenio mám super spoluprácu a pre vás kód na extra 10%-nú zľavu. S týmto kódom \”SHEISTHEONE\”  získavate extra 10%-nú zľavu na všetky obrazy, okrem rámov, ručne vyberaných a personalizované obrazy. Táto 10%-ná zľava je kombinovateľná na Desenio s 30%-nou letnou zľavou a táto akcia trvá len od 1. – 3. 8.2020. Sleduj @desenio pre viac inšpirácie!