EVENT: Maserati Premier V8 Levante Trofeo | Culinary Highlights at the Accademia Del Gusto

maserati

Where else can you enjoy your Polpo Arrostito Con Brunois Di Verdure, if not at the Italian Ristorante Accademia Del Gusto, in a quiet alley near the center, with a terasse and one of Zurich\’s finest kitchens. Do not miss a nice dessert, Saint Honoré cake, which has to come with a coffee in the Maserati cup. Very enjoyable.

Maserati works closely with the finest and most renowned Italian restaurants around the world and couldn\’t miss this inconspicuous, traditional Italian restaurant in Zurich.

You might not know that five brothers, Maserati and all engineers also came from Italy.

Yes I am a woman, but I am interested in cars. I take the car as a functional and indispensable fashion accessory. Mine is not pink like half of my wardrobe, but neutral gray. Like Maserati V8 Levante Trofeo. Maserati is not like other cars. Just strong or just luxurious. Maserati is one of a kind. It\’s more than just a dream car.

I was one of the first to have the honor of seeing the new Maserati V8 Levante Trofeo. It was love at first sight. I could see it, close and touch it, open the door, then close them quietly, because the Maserati V8 Levante Trofeo door closes, gently and quietly, I could sit there for as long as I wanted and enjoy all the details and the fascinating moments that I remember to this day.

The new sexy Maserati V8 Levante Trofeo has something that other cars do not have. Perfect interior, beautiful details, charm and speed that other cars could only envy. From 0 to 100 in 4.1 seconds. And that\’s really something. Its highest possible speed is 299 km per hour, with a consumption of 3.8 liters.

Well, wouldn\’t you love to have one?

Do talianskej Ristorante Accademia Del Gusto ľudia neblúdia, ale vyhľadávajú. V tichej uličke blízko centra, so zahrádkou a s jednou z najlepších kuchýň v Zurichu si hostia radi vychutnajú svoje Polpo Arrostito Con Brunoise Di Verdure. Taktiež je príjemný dezert torta Saint Honoré, ku ktorej neodmysliteľne patrí káva v šálke Maserati.

Maserati úzko spolupracuje s najlepšími a najvychýrenejšími talianskými reštauráciami po celom svete a nemohli si nepovšimnúť tejto nenápadne sa tváriacej tradičnej talianskej reštaurácie v Zurichu.

Možno neviete, že piati bratia a všetci inžinieri Maserati pochádzali taktiež z Talianska.

Áno som žena, no napriek tomu ma zaujímajú autá. Auto beriem ako funkčný a neodmysliteľný módny doplnok. Nie to moje nie je ružové ako polovica môjho šatníka, ale neutrálne sivé. Rovnako ako Maserati V8 Levante Trofeo. Maserati nie je ako ostatné autá. Len silné alebo len luxusné. Maserati je jediný svojho druhu. Je to viac než len predstava o aute snov. Je to totiž auto snov. Aspoň tých mojich.

Bola som jedna z prvých, ktorí mali tú česť naživo vidieť prvé a novučičké Maserati V8 Levante Trofeo. Bola to láska na prvý pohľad. Mohla som ho vidieť z blízka, dotknúť sa, otvoriť dvere, potom ich tichúčko zavrieť, pretože tak sa dvere Maserati V8 Levante Trofeo zatvárajú, jemne a potichy, mohla som si v ňom posedieť ako dlho som chcela a vychutnať si všetky detaily a ten fascinujúci moment, ktorý trvá ešte dnes.

Nový sexy top model Maserati V8 Levante Trofeo má niečo čo iné autá nemajú. Dokonalý interiér, krásne detaily, šarm a rýchlosť, ktorú by mu iné autá mohli len závidieť. Z nuly na 100 za 4,1 sekundy. A to už je čo povedať. Jeho najvyššia možná rýchlosť je 299 km za hodinu, so spotrebou 3,8 litrov.

No povedzte, nemilovali by ste ho?

maserati premier
maserati premier v8
maserati premier v8 levante trofeo
maserati
maserati interior
maserati pneu
event maserati
maserati grau
maserati event
maserati schweiz
accademia del gusto zurich