IT: iPhone 8 Plus

I get older faster than i thought. I bought a new retirement phone with a large display – Plus. And if there  would be offered even a bigger one, I\’d probably go for it. The new iPhone 8 Plus you have seen millions of times on Instagram so why do I have to repeat it again and again. Well, I\’ll add you detailed photos and write about the features in my view. And do not worry, it will be short.

At first sight, the iPhone 8 Plus is no different from its predecessors. Perhaps only in design. It\’s not as pretty as the iPhone 7 or 6s. That\’s why I had to buy a Swarovski cover. But it cost about 95 USD, which increases the total price of the phone. And that\’s a big minus to me.

The new iPhone has, unfortunately, a weaker battery, is havier and thicker. The battery lasts for two to three days, at least in my case. It has an improved 12 MPX camera, but it is still not enough to be compared with the Samsung one. The full HD display is fine, especially when you look at the pictures or photos. Even the loudspeakers are great. I will no longer need my mini bluetooth loudspeaker from Swarovski (review next time).

It has a durable glass, both, front and back. So we\’ll see what will happened after the first falling down. Now I\’m not going to try it. And it is resistant to water and dust. So dust is ok. But water? I do not want to believe it. But I\’ll try it once in the tub. Photos you will surely see on Insta. And it can be charged wirelessly. So another investment in addition – the charger. It has the most powerful and intelligent chip in smartphone history. But I do not understand this things…

Make up your own opinion. But one thing is clear. But by buying the new iPhone 8 Plus your shopping does not end.

What kind of mobile do you dream of? Do you preffer a classic size or Plus?

Asi stárnem. Nie že asi, ale určite. Kúpila som si nový dôchodcovský telefón s veľkým displejom – Plus. A keby bol väčší v ponuke, tak pôjdem dosť pravdepodobne po väčšom. Nový iPhone 8 Plus ste už na Instagrame videli milionkrát, tak prečo to musím opakovať zas a znovu ja. No, pridám vám detailné fotky a napíšem o funkciách z môjho pohľadu. A nebojte, bude to krátke. 

Na prvý pohľad sa iPhone 8 Plus nijak nelíši od svojich predchodcov. Snáď len v dizajne. Nie je taký pekný ako iPhone 7 alebo 6s. Aspoň čo sa môjho názoru týka. Preto som si musela kúpiť Swarovski kryt, ktorý to aspoň trochu zachránil. Ale ten stál cca 95 USD, čo navyšuje celkovú cenu telefónu. A to je veľké mínus podľa mňa. 

Nový iPhone má nanešťastie slabšiu batériu, ale vyššiu hmotnosť a väčšiu hrúbku. Batéria vydrží na jedno nabitie dva až tri dni, aspoň v mojom prípade. Má o čosi vylepšený 12 MPX foťák, ale stále je to málo oproti Samsungu. Full HD displej je fajn, hlavne čo sa týka obrázkov, či fotografií. Aj repráky sú super. Nebudem už potrebovať môj mini bluetooth repráčik od Swarovského (recenzia nabudúce).

Že vraj má odolné sklo, vpredu aj vzadu. Tak uvidíme po prvom páde. Teraz to skúšať rozhodne nebudem. A je odolný voči vode a prachu. Tak prach je ok, ale voda? Nechce sa mi veriť. Ale vezmem si ho nabudúce do vane. Fotky uvidíte určite na Insta . A dá sa bezdrôtovo nabíjať. Takže ďalšia investícia navyše – nabíjačka. Má najvýkon¬nej¬ší a najinte¬ligentnejší čip v histórii smartfónov. Tomu ja však nerozumiem…

Záver si urobte sami. Jedno je však isté. Nákupom nového iPhonu 8 Plus váš nákup nekončí.

Po akom mobile vaše srdce piští? Ste zastáncom klasickej veľkosti alebo Plus?