BEAUTY: Clarins | Ready to kiss?

Before I introduce you to a very cool product, you should know something little about kissing. For what else we have lips. Right?

Did you know that

the international day of the kiss is 6th July?
the longest kiss in history, recorded in the Guinness Book of Records, lasted 58 hours, 35 minutes and 58 seconds? The record holder is a Thai couple.
Kristoffer Nyrop distinguishes several different kisses, including a kiss of love, respect, friendship, or peace?
a French kiss was once considered a heavy sin?
in 2007 two people were convicted in Dubai for kissing on the street?
also some types of animals are kissing?
when kissing you associate 34 facial muscles?

And now something about the lip oils – Instant Light Lip Comfort Oil. Oils are nutritious. You can apply them before using lipstick, such as lip gloss on top of the lipstick or as lip care. There are a lot of possibilities. The lips are not sticky like after using usual lip gloss.

Lip Oils contain an intelligent pigment that adjusts to the shade of your lips and colors them gently into pink or peach.

There are seven lip oils and four of them are hot news – 04 candy (scented like cherries and strawberries), 05 tangarine, 06 mint, 07 honey glam (the base of the aroma is honey and as the only one, it contains gold pigments).

The collection is complete with 01 honey (scents like bee honey), 02 rasberry and 03 red berry.

You have to try it!

Skôr než sa pustím do recenzie olejíčkov na pery, by ste mali vedieť niečo málo o bozku. Veď na čo iné nám pery inak sú. No nie?

Vedeli ste, že
medzinárodný deň bozku je 6. Júl?
najdlhší bozk v histórii, zaznamenaný v Guinessovej knihe rekordov, trval 58 hodín, 35 minút a 58 sekúnd. Držiteľom rekordu je thajský pár?
Kristoffer Nyrop rozlišuje niekoľko rôznych bozkov, medzi ktoré patrí bozk lásky, rešpektu, priateľstva alebo mieru?
francúzsky bozk bol kedysi považovaný za ťažký hriech?
v roku 2007 boli v Dubaji odsúdení dvaja ľudia kvôli bozkávaniu na ulici?
aj niektoré druhy zvierat sa bozkávajú?
pri bozkávaní zapájate 34 tvárových svalov?

A teraz niečo k olejíčkom na pery – Instant Light Lip Comfort Oil. Olejíčky majú výživný charakter. Môžete ich aplikovať pred použitím rúžu, ako lesk na pery alebo ako starostlivosť na pery. Môžností je veľa. Nelepia pery ako bežný lesk.

Olejíčky obsahujú inteligentný pigment, ktorý sa prispôsobí odtieňu vašich pier a sfarbí ich jemne do ružova alebo marhuľova.

Olejíčkov je sedem a štyri z nich sú horúcou novinkou – 04 candy (vonia po čerešniach a jahodách), 05 tangarine (vonia ako červené ríbezle), 06 mint (ako mentolky), 07 honey glam (základom vône je med a olejíček ako jediný zo siedmich obsahuje zlaté pigmenty).

Kolekcia je úplná s 01 honey (vonia a vyzerá ako včelí med), 02 rasberry (malina), 03 red berry.


Vyskúšajte. Sú skvelé!