BEAUTY: Sisley Paris | Restorative Hand Cream & Radiance Foaming Cream

sisley cosmetics

Restorative hand cream

What I don\’t like? When I have oily hands from the cream and I touch my glass of wine. When the cream does not nourish or absorb and you feel nothing. Nothing at all. When it is not scented. When it has ‚the perfect cream‘ in the title. I like when a cream turns into a great experience. When applied, when scenting, touching, holding the pen, stroking. Sisley Paris Restorative Hand Cream gave me everything I needed. I must not forget the packaging. The packaging. Silver simple tube. Super neat, practical and I do not need a pump for accurate dosing. Nothing is missing. It is an exhibition piece that would have its place in every night table. Because this is how we like it. Apply it to your hands at bedtime and let all those mysterious ingredients that nourish our hands and nails and look after the skin around them. I wanted to share this product with my friend from work, but I do not know if I just want to keep it to myself. (Sisley please be so kind and always send me double of these amazing products or triple.) I do not know. Maybe something breaks in me and I\’ll bring it on Monday morning to the one whose hands pass hundreds of bills and push millions of numbers on the phone to handle things for me that I can\’t handle. Because she is just better. She is really good. I don\’t buy people. I give them what they deserve. And how many times they deserve much more. Better paid place, better friends, better air, better hand cream. And the one from Sisley Paris is one of the better ones. It smells like mowed grass, like drying lavender, and smells like hands that write this post. It smells after work.


Radiance Foaming Cream

I discovered a new way of make-up removal. Honestly, I probably wouldn\’t have even done it, if I hadn\’t had the opportunity to try Depolluting Cleansing Make-Up Remover. Thank you Sisley Paris. That\’s what I really needed. Immediately after unpacking, I placed it on the sink in my bathroom. I won\’t close it in any mirror cabinet. I need it infront of my eyes to make the right make-up removal habit. Because I don\’t have it. Although the package is neither pink nor silver nor gold, and therefore not suitable for my bathroom, but it is an excellent product and deserves to be where it is. In the limelight. The packaging is sky blue. With a white cap and a super handy pump, which makes the application extremely simple. No swabs. Just hands. Press it 1 or 2 times and massage the face, rinse with water. Make-up removed. And, by the way, it smells wonderful. Like all Sisley Paris products. Because using beauty products is supposed to be an experience. So strong that you won\’t be able to fall asleep and look forward to the next day and the next evening and more make-up removal. Thank you Sisley Paris.

Available from 9.9.2019.

Restorative Hand Cream

Čo nemám rada. Keď mám mastné ruky od krému a mám potom upatlané poháre od vína. Keď krém nevyživuje a okamžite sa vstrebe a nie je poznať nič. Vôbec nič. Keď nevonia. Keď má v názve dokonalý krém. Mám rada, keď sa nenápadne tváriaci krém otočí na skvelý zážitok. Pri jeho aplikácii, pri ovoniavaní, pri dotyku, pri držaní pera, pri podávaní rúk, pri pohladení. Sisley Paris Restorative Hand Cream mi dal všetko, čo som potrebovala. Nesmiem zabudnúť na balenie. To balenie. Strieborná jednoduchá tuba. Super elegantná, praktická a nepotrebujem ani pumpičku na presné dávkovanie. Nič tomu nechýba. Je to nozaj výstavný kus, ktorý by mal svoje ctené miesto na každom nočnom stolíku. Lebo tak to máme rady. Natrieť si ruky pred spaním a nechať pôsobiť všetky tie záhadné ingrediencie, ktoré vyživujú naše ruky a nehty a starajú sa aj o kôžičku v ich okolí. Chcela som sa o tento produkt podeliť so svojou kamarátkou z práce, ale ulakomím sa a nechám si ho asi pre seba. Neviem. Možno sa vo mne niečo zlomí a ja ho v pondelok ráno prinesiem tej, ktorej rukou prejdu stovky účtov a mačká milióny čísiel na telefóne, aby za mňa vybavila veci, ktoré ja nie som schopná obtelefonovať. Lebo je skrátka lepšia. Je totiž dobrá. Nekupujem si ľudí. Dávam im čo si zaslúžia. A koľkokrát si zaslúžia oveľa viac. Lepšie platené miesto, lepších ľudí, lepší vzduch, lepší krém na ruky. A ten od Sisley je jeden z tých lepších. Vonia ako pokosená tráva, ako schnúca levanduľa a vonia ako ruky, ktoré píšu tento príspevok. Vonia po práci.

Radiance Foaming Cream

Objavila som nový spôsob odličovania. Úprimne, asi by som sa k tomu nijak inak nedostala, ak by sa mi nenaskytla príležitosť vyskúšať Depolluting Cleansing Make-Up Remover – vypenený odličovač makeaupu. Ďakujem Sisley Paris. To som naozaj potrebovala. Hneď po vybalení som ho umiestnila na svoje ctené miesto na umývadlo v kúpelni. Nie nezavriem ho do žiadnej zrkadlovej skrinky. Potrebujem ho mať na očiach, aby som si vytvorila správny odličovací návyk. Pretože ho nemám. Síce balenie nie je ani ružové, ani strieborné a ani zlaté a tým pádom sa mi do kúpelne nehodí, ale je to vynikajúci produkt a zaslúži si byť tam kde je. Na výslní. Je nebesky modré. S bielym vrchnákom a má super praktickú pumpičku, vďaka ktorej je aplikácia strašne jednoduchá. Žiadne tampóny. Len ruky. Vytlačiť penu 1 až 2x a masírovať tvár, opláchnuť vodou. Odlíčená. A mimochodom nádherne vonia. Ako všetky produkty od Sisley. Pretože používať kozmetiku má byť zážitok. Taký silný, že po ňom nebudete môcť až zaspať a tešiť sa na ďalší deň a ďalší večer a ďalšie odličovanie. Ďakujem Sisley Paris.

V obchodoch od 9.9.2019.