IT: iPhone 5S

iphone 5s
After my boyfriend decided that I need an iPad Air, shortly after that he decided, I need also the iPhone 5S. I really did not need any of these two things and I could not imagine what I will do with these technical achievements. OMG he was right.

In some Swiss schools have installed for children in first class the iPads, because they believe, that the technical education, that they will get at a young age, will make of them in the near future small Zuckerberg. There is something about it.

Po tom, čo môj priateľ rozhodol, že potrebujem iPad Air, krátko na to rozhodol, že potrebujem taktiež iPhone 5S. Ani jedno z toho som naozaj nepotrebovala a nedokázala som si predstaviť, čo si s týmito technickými vymoženosťami počnem. Ale mal pravdu.

V niektorých švajčiarských školách zaviedli prvákom do tried iPady, pretože sa domnievajú, že technické vzdelanie, ktoré im bude dopriane v mladom veku, z nich urobí v blízkej budúcnosti malých Zuckerbergov. Niečo na tom bude.
The fact is that the Apple (or my boyfriend?) opened for me another door, about which is currently too early write, but I plan big things. More in the next IT post.

iPhone 5S is just like the iPad Air so refined in to last detail, from the minimalist box to the phone and it will be difficult to make it even better.

iPhone 5S is available in three color options – gold, silver, black, super thin – only 7.6 mm, super lightweight, weighing only 112 g, very pleasant to the touch, with the home button of sapphire, with 8 MPx camera and autofocus, with which I shooted two events and has a several other conveniences.

What do you think about the new iPhone 5S? Do you like it or do you preffer android?

Fakt je, že mi Apple (alebo priateľ?) otvoril ďalšie dvere, o ktorých je ale momentálne príliš skoro písať, ale chystajú sa veľké veci. Viac v budúcom IT príspevku.

iPhone 5S je rovnako ako iPad Air tak detailne prepracovaný, od minimalistickej krabičky až po telefón, že bude ťažké urobiť to ešte lepšie.

iPhone 5S je dostupný v troch farebných variantách – zlatá, strieborná, čierna, super tenký len 7.6 mm, super ľahký, vážiaci len 112 g, veľmi príjemný na dotyk, s home tlačítkom zo safíru, s 8 MPx kamerou a autofokusom, s ktorou spm nafotila dva eventy a s niekoľkými ďalšími vymoženosťami.

Zaujal vás (nie až zas tak) nový iPhone 5S? Alebo vám viac vyhovuje android?

Ema