IT: Custom iPhone case by Casetify

lv iphone case
Our mobile phones are an integral part of us and on their design focus most of us. To have the whole outfit matched in detail, including the phone, I have a great tip how to achieve it.
Mobilné telefóny sú našou neoddeliteľnou súčasťou a na ich dizajne si potrpí väčšina z nás. A aby ste mali celý outfit do detailu zladený vrátane mobilu, mám pre vás tip, ako toho dosiahnuť.
On www.casetify.com in a simple three steps you can create your own cover for mobile phone. Firstly. Choose your phone brand. Second. Type of cover. I like the most elegant slim classic snap. Finally, upload the image you want to have on the cover. I chose sweet LV Monogram Multicolor. The cover is finished and in ten days you will have it at home. The price is 39.95 usd including free shipping.

Na www.casetify.com si v jednoduchých troch krokoch môžete vytvoriť svoj vlastný kryt na mobil. Za prvé. Vyberiete si značku telefónu. Za druhé. Druh krytu. Mne sa najviac páči elegantný tenký classic snap. Nakoniec nahrajete obrázok, ktorý chcete mať na kryte. Ja som zvolila sladký LV Monogram Multicolor. Kryt je hotový a za desať dní a za 39.95 usd a dopravy zadarmo ho máte doma.

How do you like the idea of creating your own cover for the phone?
Ako sa vám páči nápad vytvorenia vlastného krytu na mobil?

Ema