IT: Hi-Tech for girls

My hi-tech toy is a USB key in robot style, which come from the collaboration between Swarovski and Philips and its time was available in three variations. White – Happy Laura, black – Naughty Raymond and purple – Dreamy Tina.

I have the purple one, embellished with a little sparkling Swarovski rhinestones. USB has two parts, head and body, the head is the part that is inserted into a USB port and during the transfer informations, two led diodes on sides of the head cheerfully flash.

Mojou hi-tech hračkou je usb kľúč od Swarovského v štýle robota, ktorý vznikol zo spolupráce medzi Swarovským a Philipsom a svojho času bol dostupný v troch variáciách. Biely – Happy Laura, čierny – Naughty Raymond a lila – Dreamy Tina.

Ja sama mám fialkový, posiaty malilinkými kamienkami. Usb má dve časti, hlavu a telo; hlava je tá časť, ktorá sa vkladá do usb portu a pri prenášaní informácií dve led diódy po stranách hlavy veselo blikajú.

On the official website of Swarovski you will unfortunately do not find it anymore, but if you will be lucky, you will find it in some Swarovski stores. One girl sells it on Ebay for one third of the price.

Na oficiálnych internetových stránkach Swarovski už bohužiaľ toto usb nie je, ale ak budete mať šťastie, nájdete ho v niektorých kamenných obchodoch Swarovski. Inak jedna slečna ho predáva na Ebay, za tretinu jeho pôvodnej ceny.

Ema