BEAUTY: Sisley Paris | Self Tanning Hydrating Skin Care | Beautifying Tinted Moisturizer

sisley self tanning

I like it like that… it\’s Sunday morning. Most normal people do nothing. Nothing at all. I start sipping coffee, light a scented candle, it\’s raining outside, Mia is quietly sleeping next to me, I have the sound of music in my ears and I begin to write. And that\’s how I like it. And sometimes I wait for this moment for an eternity and those who cordially give me the products for a review are waiting with me.

Self Tanning Hydrating Skin Care

What is more: porcelain or sun-kissed skin? I think the most beautiful is healthy and clean skin. The most beautiful in the world…

I personally do not dare to sun bathe. Not at all. Not even when I am by the ocean. The sun burns me immediately, it does not benefit the skin and it ages the skin. But I won\’t say that I don\’t like tanned skin. I do. Sisley Paris has an alternative for me in the form of self-tanning products. For the face and skin. This is it – Self Tanning Hydrating Skin Care.

The cream is coloured white, but don\’t be fooled. In two hours it will change your skin color for a long time. It is easy to apply, thanks to its fine texture it also spreads and smells pleasantly. Very very pleasantly. Aroma is a problem in most self-tanning products. Mostly, if not always, self-tanning products stink. Literally. But Sisley Paris is different. Apply a thin layer, or later another layer for the desired shade on clean, dry skin. The more layers, the darker the skin. Your skin will be hydrated, soft, of course beautifully colored, but be careful, it will not protect your beautiful skin against UV radiation. Packing is extra elegant. Bronze-gold. The tube is comfortable to hold and easy to clean.

Beautifying Tinted Moisturizer

Sisley Paris does not only design products that look good the products also look good on the skin, somehow technically. Oil paintings would also look fantastic on the skin for a while, but who would want it. And would they like it in Sisley Paris? Definitely not. You can read about makeup, which doesn‘t only look good, but mainly cares for the skin – here. And now there is something else. For those who do not need perfect makeup, but their skin is so light that a little color would not hurt it, there\’s the Beautifying Tinted Moisturizer. The first thing I do after application is that I test the scent. OMG. I did not expect something so pleasant. If I find a perfume bottle with this fragrance somewhere, I swear it would be my perfume to go. Everywhere. Beautifying Tinted Moisturizer in Shade 1 Light is almost like my skin. It’s like a chameleon. It immediately sat down, unified, hydrated. And other things that aren\’t visible, but that\’s the best thing about it. It works and protects while my skin looks brilliant and beautiful, thanks to 7 essential steps. Even if I am repeating myself now, here you go: moisturizes, softens, increases skin radiance, protects against harmful external influences and UV rays SPF 15, balances skin appearance and lightens skin. You can get this All in One formula for 40 ml / 107.00 CHF

Tak to má rada… je nedeľa ráno. Väčšina normálnych ľudí nerobí nič. Vôbec nič. A ja, popíjam kávu, horí mi voňavá sviečka, vonku prší, Mia tíško spí vedľa mňa, do uší mi znie hudba a píšem. A presne tak to mám rada. A niekedy čakám na tento moment celú večnosť a tí čo mi srdečne darujú produkty na recenziu čakajú so mou.

Self Tanning Hydrating Skin Care

Čo je viac, porcelánová pleť alebo tá, ktorá je pobozkaná slnkom? Najviac je krásna zdravá a čistá pleť. Najviac na svete.

Ja osobne sa neopaľujem. A to vôbec. Ani keď som niekde pri mori, či jazere. Okamžite ma slniečko spáli, pokožke to navyše neprospieva a stárne. Ale nebudem tvrdiť, že sa mi opálená pleť nepáči. Páči. Sisley Paris má pre mňa alternatívu v podobe samoopaľovacích prípravkov. Na tvár a na pleť. Jedná sa o radu – Self Tanning Hydrating Skin Care.

Krém je bielo sfarbený, ale nenechajte sa zmiasť. Za dve hodiny zmení farbu vašej pokožky na pekne dlho. Je ľahko rozotierateľný, vďaka jemnej textúre sa aj pravidelne rozotiera a príjemne vonia. Naozaj veľmi príjemne. Vôňa je problém väčšiny samoopaľovacích prípravkov. Väčšina, ak nie všetky samoopaľovacie prípravky smrdia. A to doslova. Lenže Sisley Paris je iný. Aplikujte ho v tenkej vrstve, prípadne neskôr navrstvite pre žiadaný odtieň, na čistú, suchú pokožku. Čím viac vrstiev, tým logicky tmavšia pleť. Pleť vám zhydratuje, zvláčni, samozrejme krásne sfarbí, ale pozor, neochráni pred UV žiarením. Balenie je extra elegantné. Bronzovozlaté. Tuba sa príjemne drží v ruke a je ľahko omývateľná.

Beautifying Tinted Moisturizer

Sisley Paris nenavrhuje len produkty, ktoré dobre vyzerajú alebo vyzerajú dobre na pleti, tak nejak technicky. Veď na pleti by držala aj olejomaľba, ale kto by to chcel. A chceli by to v Sisley Paris? Určite nie. O makeupe, ktorý nielen dobre vyzerá, ale o pokožku sa hlavne stará, sa môžete dočítať – tu. A teraz je tu niečo iné. Pre tie, ktoré nepotrebujú perfektný makeup, ale ich pleť je tak svetlá, že trošku farby by im neuškodilo, je tu Beautifying Tinted Moisturizer. Prvé, čo po aplikácii robím je, že si privoniam. Ja odpadnem. Niečo tak príjemné som neočakávala. Ak by som niekde našla flakón parfumu s touto vôňou, prisahám, že by to bol môj parfum to go. Všade. Beautifying Tinted Moisturizer v odieni 1 Light je takmer ako moja pleť. Je to totálny chameleón. Okamžite mi sadol, zjednotil pleť, zhydratoval. A ďalšie veci, ktoré nie sú vidno, ale to je na ňom to najlepšie. Pretože pracuje a chráni, zatiaľ čo moja pleť vyzerá žiarivo a krásne, vďaka 7 podstatným krokom. Aj keď sa budem opakovať, máte ich tu – hydratuje, zjemňuje, zvyšuje žiarivosť pleti, chráni pred škodlivými vonkajšími vplyvmi a UV žiarením SPF 15, vyrovnáva vzhľad pleti a zosvetľuje pleť. Túto All in One formulku zoženiete za 40 ml / 107.00 CHF
… stále privoniavam. Stále vonia. Krásne.