BEAUTY: Bioderma | Shake it before you make it

bioderma foundation

Which reviews are easiest to write. Those that are full of flattering words. But let\’s be honest. And especially to myself. I regret it with all my heart that this review will not be one of them, because this almost perfect product did not get as much attention as it deserves. But later about this.

Makeup Photoderm Nude Touch SPF 50+ from Bioderma makes the skin perfect. Whether in artificial light or under the sun, where it is intended and it is photogenic. Yes! A big plus. It is also oil free, contains minerals and is long lasting. Which means it\’ll survive my party. Although it is not super covering, it has only light coverage, but I still do not like make-up, which turn the face to a mask. This is enough for me.

I apply it with a brush right after I apply one of my two favorite moisturizing creams to my skin. And one of them is surprisingly the Bioderma Hydrabio Perfecteur SPF 30 Smoothing Moisturizing Care Radiance Booster. My skin is extremely dehydrated, but it shouldn\’t be because I drink quite a bit of wine. It can also be used as a base under foundation. The less products in my day care, the better. Not that I want to save the money. I want to save time and energy. Therefore, I do not care about the procedure – cream, primer, foundation etc. All I need is a good face cream and foundation. Bioderma has both. Sometimes I take the risk and I apply foundation without a cream and I look forward to a time when someone will come with something like makeup & cream & primer all in on to the market. Or does it already exist? Please let me know. The package does not offend but also does not impress. It is practical, with a pump that only allows you to use as much as you need. Only the amount of cream 40 ml in the packaging seems terribly small to me. I am terrified of this because it is a very good product and I know it will be gone quickly. The scent of the cream is just flowery beautiful, it leaves the skin smooth, soft and even and it is perfect start to Bioderma Photoderm Nude Touch SPF 50 +.

What I don\’t like about the Photoderm Nude Touch SPF 50+ is the design on which I consider as important. I believe every product in the world deserves more. Especially when it\’s a good product. Why should it only please the skin, when it can make my eyes happy aswell. Why do they let it lie on the shelf among other unnoticed products. Why do people have in their heads that encoded pharmacy products must look boring. Yes, that\’s the word. It\’s boring. Practical, but too simple. I personally would not go for it, and especially the product does not have a name that would interest or simply explain everything. It has too many names and too long. I would not understand anything for whom and for what it is. I went through the package several times and there are only Photoderm Nude Touch and Perfect Skin Suncare. Wouldn\’t the Bare Foundation SPF 50+ sound better? But it\’s not 50+, especially + proper crap? Once I read somewhere that there was actually nothing more powerful than factor 50. Why this plus? But maybe I\’m just misinformed. Even a beauty blogger can be wrong. That is a really strong argument. I should have been a lawyer. Instead, I tap on the keyboard and I review cosmetic products and fashion designers.

Nude Touch is basically a very good product. Not perfect because of the design, but I will be using it happily also after testing and that is something to say in my case. And not to forget. Shake It Before You Make It.

Ktoré recenzie sa píšu jednoducho. No tie, ktoré sú plné samých lichotivých slov. Ale buďme úprimné. A hlavne k sebe. Je mi z celého srdca ľúto, že táto recezia nebude jednou z nich, pretože tomuto takmer dokonalému produktu nebolo doprianeho toľko, koľko by si zaslúžil. Ale o tom potom.

Makeup Photoderm Nude Touch SPF 50+ od Bioderma sa na pokožke tvári dokonale. Či už v umelom osvetlení alebo pod slnkom, kam presne je určený a je aj fotogenický. Yes. Veľké plus. Je oil free, obsahuje minerály a je dlhotrvajúci. Čo znamená, že prežije aj moje párty. Síce nie je super krycí, má len ľahké krytie, ale ja aj tak nemám rada makeupy, ktoré z tváre urobia masku. Toto mi stačí.

Nanášam ho štetcom, po tom, čo si na pleť aplikujem jeden zo svojich dvoch obľúbených hydratačných krémov. A tým je prekvapivo Bioderma Hydrabio Perfecteur SPF 30 Smoothing Moisturizing Care Radiance Booster. Moja pleť je extrémne dehydrovaná, ale nemala by byť, pretože pijem celkom dosť vína. Môže sa používať aj ako podkladová báza. Čím menej produktov v mojej dennej starostlivosti, tým lepšie. Nie žeby som chcela ušetriť financie. Chcem ušetriť čas a energiu. Preto si nezakladám na postupu – krém, primer, makeup atd. Stačí mi dobrý podkladový krém a makeup. Bioderma má obidva. Niekedy si dovolím risknúť makeup aj bez krému a teším sa na čas, kedy niekto s niečím takým ako je makeup & krém & primer príde na trh. Alebo to už existuje? Dajte mi prosím vedieť. Balenie neurazí a ani nenadchne. Je praktické, s pumpičkou, vďaka ktorej spotrebujete len také veľké množstvo krému, koľko práve potrebujete. Len to množstvo krému v balení mi príde strašne malé. Z toho mám hrôzu, pretože ide o veľmi dobrý produkt a viem, že bude rýchlo preč. Krém krásne vonia, pleť zanecháva hladkú a jemnú a dokonale pripravenú na Bioderma Photoderm Nude Touch SPF50+.

Čo mi Na Photoderm Nude Touch SPF 50+ nevyhovuje je dizajn, na ktorom si ja nesmierne zakladám a pokladám ho za dôležitý. Verím, že každý produkt na svete si zaslúži viac. Zvlášť, keď ide o dobrý produkt. Prečo naňho neupozorniť viac. Prečo mu nedodať grády. Prečo nepotešiť nielen pokožku, ale aj oči. Prečo ho nechať ležať v regále medzi inými nepovšimnutými produktami. Prečo majú ľudia v hlave zakódované, že produkty z lekárne musia vyzerať nudne. Áno to je to slovo. Je to nuda. Praktické, ale príliš jednoduché. Ja osobne by som po ňom nesiahla, a hlavne ten produkt nemá názov, ktorý by zaujal alebo jednoducho všetko vysvetlil. Má príliš veľa názvov a sú dlhé. Ani za nič na svete by som nepochopila pre koho a na čo je. Prešla som balenie niekoľkokrát a stojí tam len Photoderm Nude Touch a Perfect Skin Suncare. Neznelo by lepšie Bare Foundation SPF 50+? Ale nie je 50+, hlavne to + riadna blbosť? Raz som niekde čítala, že neexistuje už vlastne nič viac silnejšie než je faktor 50. Prečo to plus? Ale možno som len dezinformovaná. Aj beauty blogerka sa môže mýliť. To je riadne silný argument. Mala som byť právnička. Miesto toho ťukám do klávesnice a hejtujem kozmetické produkty a módnych dizajnérov.

Nude Touch je ale v základe veľmi dobrý produkt. Nie dokonalý a to kvôli dizajnu, ale budem ho rada používať aj po testovaní a to už je v mojom prípade čo povedať. A aby som nezabudla. Shake it before you make it.