BEAUTY: Initio High Frequency | Today I have date with my city

And the city goes with me. Over bridges, along sidewalks, around the lake, and takes me to the evening bar by tram. Where he will order me a cocktail that he says suits me best. Cosmopolitan. He sits me by the window and looks at me. This glint of the street lights in his eyes… We look at each other through the window. Me here and the city there. He does not go away. He is there with me. We are silent. Just like that. We look into each other’s faces and at that moment it was all that I wanted. That feeling. That tender silence. That love.

3 minutes read | 3 hours work

Initio Parfum Prives – High Frequency comes in a dark blue flacon with a gold engraved ornament detail. At first glance, the packaging is extremely elegant and minimalistic. It is not a multi-colored eye-catcher. On the contrary, it looks inconspicuous and mysterious and attracts attention all the more. Less is more and Initio only confirms that.

Initio – High Frequency is not just a perfume in a matte dark-blue bottle. It is much more. It is something that we all subconsciously expect from a perfume – that someone will like it. What if Initio could do so much more? What if he turns towards you not only the face but the whole person and awakens in him an interest in you, the interest you desire? Initio filled the bottle with pheromones, and that makes it special.

The perfume was mixed by the mysterious Nadia. She is in love with hats and someone once said to me that she is a friendly and warm person. There is something she understands that I have been seeking for three years. It is love.

High Frequency is mixed decadently. If I said it smells beautiful, it wouldn’t be enough. The best thing to do is to go to a perfumery to smell it. It is an intense scent that stays on the skin for a very long time. Very little is enough.

What if your sense of smell inspired your instincts, guiding you towards fresh adventures?

Initio – High Frequency. This is where it all begins…

Today I have a date with my city.

I am dressed in a white silk dress that reveals my legs with every step forward. Matching heels, high enough to walk gracefully, to make my legs look long enough, to be heard in the streets loud enough – knock, knock, knock. I walk slowly down the street. I am going somewhere. Where? I don’t know yet.

The city is magical at this point in time. Shining brightly in the street lights. Someone is coming home from work, someone is falling asleep, someone is clinking with a glass on the terrace, someone has just fallen in love. Trams quietly pass by, and the river Limmat, which I cross on the bridge, flows elegantly. I am crossing the street Augustinergasse. According to some, this is the most beautiful street in Zürich because the most beautiful woman is walking down it at this very moment. I walk slowly, keeping pace with my shadow. I look behind me to see if he did not drown in the river. My shadow is my bodyguard. He quietly does his work and does not ask for a salary. He witnesses my every move. Every beat of my heart.

Today I have a date with my city.

I properly washed my long blonde hair, slightly applied make-up on my face, dusted my face with powder, and applied mascara and nude lipstick. All this just to be pretty. For this moment. This date is important to me. It is different. Nobody expects anything from me today. I do not have to be funny, successful, talkative, rich, perfect, or anything else that I am not. I am expected to just be. To walk down the Augustinergasse and tap with my heels and let my heart beat the words I-am-in-lo-ve.

I applied Initio – High Frequency perfume to my neck, décolleté, and wrist, as if I was waiting for a kiss on these parts of my body. The scent weaves through my hair, around my hands and clothes, and calls the city – come with me.

And the city goes with me. Over bridges, along sidewalks, around the lake, and takes me to the evening bar by tram. Where he will order me a cocktail that he says suits me best. Cosmopolitan. He sits me by the window and looks at me. This glint of the street lights in his eyes… We look at each other through the window. Me here and the city there. He does not go away. He is there with me. We are silent. Just like that. We look into each other’s faces and at that moment it was all that I wanted. That feeling. That tender silence. That love.

Initio Parfum Prives – High Frequency prichádza v tmavomodrom balení so zlatým gravírovaným detailom ornamentu. Balenie je na prvý pohľad vysoko elegantné a minimalistické. Nie je to žiadny lákavý rôznofarbený eyecatcher, naopak, tvári sa nenápadne a záhadne a o to viac priťahuje pozornosť. Menej je viac a Initio to len potvrdzuje.

Initio – High Frequency nie je len parfém v matnom tmavomodrom flakóne. Je to oveľa viac. Je to niečo, čo všetci tak podvedome od parfému očakávama a to to, že sa bude niekomu páčiť. Čo ak Initio dokáže oveľa viac. Čo ak otočí smerom k vám nielen tvár, ale rovno celého človeka a prebudí v ňom záujem o vás, záujem, po ktorom túžite. Initio naplnil flakón feromónmi a to ho robí výnimočným.

Parfém namiešala záhadná Nadia. Miluje klobúky a ktosi o nej povedal, že je veľmi milá a priateľská. Podľa všetkého rozumie niečomu, čo ja hľadám tri roky. Je to láska.

High Requency je namiešaný naozaj dekadentne. Ak by som povedala, že vonia krásne, nestačilo by vám to. nejlepšie urobíte, ak si pôjdete do parfumérie privoňať. Je to intenzívna vôňa, ktorá na pokožke veľmi dlho drží. Stačí naozaj málo.

Čo ak by boli tvoje inštinkty inšpirované tvojim čuchovým zmyslom a smerovali ťa k novým dobrodružstvám.

Initio – High Frequency. Toto je to, kde všetko začína…

Dnes mám rande s mojim mestom.

Obliekla som si nato biele hodvábne šaty, ktoré poodhaľujú moje nohy pri každom kroku vpred. Obula som si podpätky dosť vysoké nato, aby chôdza s nimi bola elegantná, aby nohy boli dosť dlhé, aby ozvena v uliciach bola dosť hlasná – klop, klop, klop. Klopem podpätkami po chodníku. Namierené mám niekam. Kde, ešte neviem kam.

Mesto je v tejto chvíli čarovné. Ligotavé. Niekto prichádza z práce, niekto práve usína, niekto štrngá pohárom na terase, niekto sa práve zamiloval. Do mesta. Cinkajúce električky, tichá rieka Limmat, ktorú prekračujem po moste tečie len tak mimochodom. Prechádzam ulicou Augustinergasse. Ktosi by povedal – práve najkrajšou ulicou v Zurichu, lebo ňou kráča najkrašia žena v tejto chvíli. Prechádzam pomaly, držím tempo so svojím tieňom. Obzerám sa za seba, či sa neutopil v rieke. Tieň je môj osobný strážca. Mĺkvo robí svoju prácu a nepýta si plat. Je svedkom každého môjho kroku. Každého môjho tepu srdca.

Dnes mám rande s mojim mestom.

Starostlivo som si umyla svoje dlhé blond vlasy, jemne namaľovala tvár, poprášila tvár púdrom, naniesla maskaru a telový rúž. To všetko preto, aby som sa páčila. Aby som bola pekná. Pre túto chvíľu. Toto rande je pre mňa dôležité. Je iné. Dnes odomňa nikto nič neočakáva. Nemusím byť ani vtipná, ani úspešná, ani zhovorčivá, ani dokonalá, ani taká, aká nie som. Očakáva sa odomňa, len aby som bola. Aby som kráčala ulicou Augustinergasse a klopkala podpätkami a aby mi srdce tĺko slovo mi-lu-jem.

Naniesla som si parfém Initio – High Frequency na krk, do dekoltu a zápästie, akoby som čakala na bozk. Vôňa sa mi preplieta pomedzi vlasy, okolo rúk a šiat a volá mesto – poď so mnou.

A mesto ide so mnou. Po mostoch, chodníkoch, okolo jazera a vezie ma električkou do večerného baru. Kde mi objedná cocktail, ktorý mi vraj najviac pristane. Cosmopolitan. Posadí ma k oknu a díva sa cez neho na mňa. Ten lesk pouličných svetiel v jeho očiach… Pozeráme na seba cez okno. Ja tu a mesto tam. Nezhasína. Je tam so mnou. Mlčíme. Len tak sme. Hľadíme si do tváre a v tej chvíli je to všetko, čo som chcela. Ten pocit. To nežné ticho. Tá láska.