DESENIO II. | Creating Cozy Home Office

desenio

There was a problem with the assembly when I realized again that I do not have a guy. That I need a crane or at least a ladder. And a hammer and nails. I was able to use double-sided adhesive tapes. Again. Like last time, in my previous apartment. We will see if one of the images falls on my head when I write an article.

I wanted to create an uncomplicated and pleasant home office, where I have my peace and quietness, where I can concentrate and look for inspiration in details and their depth, have a book from Jacques Prévert on the table and here and there I look into his Words, take a sip of coffee while writing my articles for myself and some publishable ones for you too, and I think I made it. I am satisfied. But let us not overtake.

Out of about six thousand posters, I finally managed to choose on Desenio six. Only six. Each of them fit together like a puzzle. At least on my walls. I chose beige shades, which I like in outfits, at home, in nature. Beige seldom spoils something, it is easy to combine and it evokes peace, warmth, and the mentioned silence in people. I don’t need more. I made a decision and chose the right combination and the right size and made sketches several times until I was fully satisfied. Desenio selection of posters is spectacular and I would be able to choose several different color variants. I was most interested in the combination of purple and yellow. Or green and gold. After designing my two walls for a long time, I opted for easy combinable and soothing shades and chose six pleasant and eye-pleasing posters that captured me and fitted into the concept of the work corner. Feathers, love, woman, flowers, Mia, and inspiring texts written by hand – Someday everything will make perfect sense. I do not know exactly what the person meant and I do not want to explain it in any way. Maybe one day in another article I will come back to it. I deliberately put the picture at eye level so I could repeat it every time – Someday everything will make perfect sense. You know what? He probably knows me. Because this had to be written about me and for me.

There was a problem with the assembly when I realized again that I do not have a guy. That I need a crane or at least a ladder. And a hammer and nails. I was able to use double-sided adhesive tapes. Again. Like last time, in my previous apartment. We will see if one of the images falls on my head when I write an article.

To take a picture of this working process, which you can see below the article, I appropriately threw myself into the gala. I usually stick pictures on the wall in a white fancy dress. I usually wear full make-up in the most perfect way I can and my hair is done. And I am not smiling. In fact, I am wearing a completely normal and formal outfit, but it is not suitable for this photo show – some pink polyester sweatpants and some pulled-out T-shirt. For half a day I measure out the perfect position for the art, pour and drink four to five coffees, and measure again. Before I get angry and stuck the pictures just where it seems appropriate to me. It should be fun first of all. I am afraid of heights and my three-story ladder scares me so I am considering to call a neighbor. But then, my courage grew stronger and I carefully stepped onto the first step – and onto the second and third. And there is the view. Like from a Matterhorn. At the same time, Mia looks at me with concern eyes from her place and prefers not to get closer to me. My favorite morning show is on the Expres radio, and sometimes I cry from laughter and sometimes I cry from despair. The first and largest image is taped. But not perfectly straight. I can see it from a distance and from close up even better. It is impossible not to see, even though I have a tik with my right eye. I’m not trying to paste the image anymore.

Life has taught me that the basic single women’s equipment includes, among other things, a measuring meter, a set of screwdrivers, a drill, instant glue, and double-sided adhesive tapes. So far, all this was kind of enough for me to move successfully from flat to flat in my life, to build the Ikea shelf and a few other smaller pieces of furniture.

After 45 minutes of continuously gluing and pressing the paintings on the wall, I sat down satisfied and happy at my desk, I loved looking at the paintings, perceived their energy and depth, and wrote this post.

Today, tomorrow, and the day after tomorrow you have a great opportunity for bargain shopping with code SHEISTHEONE30 dedicated by Desenio. Hurry up, check this out

https://desen.io/sheistheone30

Chcela som vytvoriť nekomplikovaný a príjemný pracovný priestor, kde budem mať svoj pokoj a kľud, kde sa dokážem sústrediť a hľadať inšpiráciu v detailoch a ich hĺbke, na stole mať len tak položenú knihu od Jacquesa Préverta a nahliadnuť sem-tam do jeho Slov, vypiť dúšok kávy a písať pritom svoje články pre seba a niektoré opublikovateľné aj pre vás a myslím, že sa mi to aj podarilo. Som spokojná. Ale nepredbiehajme.

Z približne šesť tisíciek obrazov sa mi konečne podarilo vybrať na Desenio šest. Len šesť. Každý z nich zapadá do seba ako do puzzle. Aspoň do toho môjho. Zvolila som béžové odtiene, ktoré mám rada v outfitoch, doma, v prírode. Béžovou málokedy niečo pokazíte, je jednoducho kombinovateľná a v ľuďoch evokuje pokoj, teplo a to spomínané ticho. Viac nepotrebujem. Rozhodovala som sa a vyberala vhodnú kombináciu a vhodnú veľkosť a robila náčrty na niekoľkokrát a dlho. Výber obrazov má Desenio veľkolepý a dokázala by som si vybrať niekoľko rôznych farebných variánt. Najviac ma zaujala kombinácia fialovej so žltou. Alebo zelenej a zlatej. Po dlhom dizajnovaní svojich dvoch stien, som sa rozhodla pre jednoducho kombinovateľné a upokojujúce odtiene a vybrala som šesticu príjemných a oku lahodiacich obrazov, ktoré vystihujú mňa a zapadajú do konceptu pracovného kútika. Pierko, láska, žena, kvety, Mia a ručne napísaný text – Someday everything will make perfect sense. Neviem presne, ako to ten dotyčný myslel a nechcem si to ani nijak vysvetliť. Dala som si ten obraz naschvál do výšky očí, aby som si to mohla zakaždým opakovať – Someday everything will make perfect sense. Viete čo? On ma asi pozná. Lebo toto muselo byť napísané o mne pre mňa.

Pri montáži nastal problém, keď som si zase uvedomila, že nemám chlapa. Že potrebujem žeriav, alebo aspoň rebrík. A kladivo a klince. Zmohla som sa na obojstranné lepiace pásky. Znovu. Tak ako naposledy, v mojom predošlom byte. Uvidíme, či mi pri písaní nejakého článku nespadne jeden z obrazov na hlavu.

Aby som vám nafotila toto pracovné fotostory, ktoré máte možnosť vidieť pod článkom, patrične som sa nahodila do gala. Bežne totiž lepím obrazy v šatách. Bežne mám kompletný makeup a najdokonalejšie ako viem upravené vlasy. A usmievam sa pritom. Nie. V skutočnosti mám na sebe úplne normálny nazvyme to formálne outfit, ktorý ale nie je až tak fotogenický – tepláky z ružového polyesteru a nejaké vyťahané tričko. Meriam pol dňa, nalejem do seba štyri až päť káv a zase meriam. Než sa naštvem a nalepím obrazy len tak a tam, kde sa mi to zdá vhodné. Pretože mám strach z výšok a zo svojho trojposchodového rebríka, mám nutkanie zavolať suseda. Vzmužím sa a vyjdem opatrne na prvý schod. Druhý a tretí. To je výhľad. Hotový Matterhorn. Mia na mňa pritom s obavami zazerá zo svojho miesta a radšej sa nepribližuje do mojej blízkosti. A robí dobre. V rádiu beží moja obľúbená ranná show na rádiu Expres a ja miestami plačem od smiechu a miestami plačem od zúfalstva. Prvý a najväčší obraz je nalepený nakrivo. Vidím to poriadne z diaľky a z blízka ešte lepšie. Nejde to nevidieť, aj keď pritom žmúrim pravým okom. Nalepený obraz sa už nepokúšam prelepiť.

Život ma naučil, že do základnej single ženskej výbavy patrí okrem iného aj meter, sada šrubovákov, sekundové lepidlo a obojstranné lepiace pásky. Zatiaľ mi toto všetko tak nejak stačilo k tomu, aby som sa úspešne presťahovala, zložila sama regál z Ikey a pár ďalších menších kusov nábytku.

Po 45 minútach nepretržitého lepenia a pritláčania obrazov na stenu, som si spokojná a šťastná sadla za pracovný stôl, kochala sa pohľadom na obrazy, vnímala ich energiu a hĺbku a napísala tento post.

Dnes, zajtra a pozajtra máte skvelú príležitosť na výhodný nákup s kódom SHEISTHEONE30 K tomu vám Desenio venovalo 30%-nú zľavu na obrazy. Rýchlo rýchlo, pozri na to

https://desen.io/sheistheone30