BEAUTY: Sisleya Serum Anti-Age Radiance Anti-Dark Spot | Madamoiselle Lavande

and she placed a white satin bag of lavender in the hallway,

so it will be the first thing her guests smelled at the first step in her rented apartment. If her home is to scent nice, if it is to scent pleasant, if it is to welcome people, then let Madamoiselle Lavande welcome the guests, she thought, waiting for the first knock.

She waited until evening, day and night, countless days and nights, until her soul was 

old.

When I thought that all this behind me is actually last dot after everything I ever wanted or could ever write, then a certain Madamoiselle Lavande comes around. I thank myself for the idea, and in my mind I send thousands of greetings that smell like… Madamoiselle Lavande.   

A white satin bag with miniature dried purple flowers that scattered on the table, such a waste, I count them in my mind, they remind me of a modern Cinderella and how many are actually needed for a single drop of Sisleya L´Intégral Anti-Age Radiance Anti-Dark Spot serum. How many of them will the wind blow away? How many falls off the table, the wind will blow it away, into the oblivion of 

beauty.  

I firmly bind the bag, so that none of them fall out anymore and I say to myself – I still have a little scent in my hands, and I think about where I could put it, which place it deserves, what place I will give it and stick with it  

and she placed a white satin bag of lavender in the hallway,so it will be the first thing her guests smelled at the first step in her rented apartment.

If her home is to scent nice, if it is to scent pleasant, if it is to welcome people, then let Madamoiselle Lavande welcome the guests, she thought, waiting for the first knock.

She waited until evening, day and night, countless days and nights, until her soul was old.

She waited for friendship, hilarity, tenderness, surprises, fuss, flowers in cheap cellophane, spilled wine and shattering glasses, and a draft that would disturb the curtains from their eternal sleep.

She looked around, counting the dried lavender flowers in her mind, pressing her lips to the glass as if she kissed her first guest.Her gaze caught the mirror. The gaze was endlessly silent and sad. It was everything. Just not emptiness. It was unfulfilled with dreams, it was a mess of dried flowers on the table, her unsuccessful photographic attempts, it was waiting through days and nights, it was a draft in her soul, emptiness in her heart and storm of thoughts in her head. It lasted one endless second.

Her gaze dropped to the porcelain sink, where she set aside serum for times like these. The moment she did not expect, wanted or waited for. She remembers putting the serum on the sink and thinking how perfect it looks in its white-golden package, which she polished just before placing it and putting it next to the sink. Unaware and unsure when she will use this precious gift. That time has come now.

She put on a morning coat that shamelessly covered as much as she allowed it to. The clock ticked its relentless and quiet tick. Maybe it was already evening. Too late for life. She applied a cooling serum on her skin and watched and waited for what would happen.Her skin was clean, pale and fresh, a few slight wrinkles decorated her face, and it was finally her. Unhappy, alone and so imperfectly beautiful. Decades of beauty and unexpectedness for a moment like this. She touched her skin as if she had never touched it before and that feeling remained in her hands and fingers and she writes

and where she walks, Madamoiselle Lavande goes in her heels.    

Because Sisleya deserves more…  

This is how it should look an amazing this serum. A serum that improves the skin. Day after day, evening after evening, with its regular use. It will not make it flawless or unnaturally perfect. You won’t even rejuvenate in 50 years. It’s not a genie in a bottle and no one comes out after polishing the white-gold packaging, it does not matter how long you do it for.   This should contain a good serum. A little of those minerals, zinc, magnesium and extracts from soy or ginko-biloba and lindera and other ingredients, the whole list which can be found here, according to the recipe, and in a ratio that is secret.   This is how the good serum should work. Restore brightness, remove pigment spots from the sun, soften, hydrate and smell really pleasant.   This is what the good serum should look like. In a perfect package that is hard to beat. Practical, with a pump as an applicator, decent that does not scream like a sign on the highway. A serum that has more in it than it first shows.   

Such a serum actually has one of the few privileges. It is allowed to touch your skin. Face, neck and décolleté. It is actually a quiet love…

Madamoiselle Lavande once said and opened the door.

Keď si myslím, že toto všetko za mnou už je vlastne posledná bodka za tým, čo som kedy chcela alebo mohla a smela povedať a potom príde istá Madamoiselle Levanduľa… Ďakujem si za ten nápad nápadov. A v duchu si posielam tisícky ďakovných pozdravov, ktoré vôňajú ako… Madamoiselle Levanduľa.  

Saténové biele vrecúško miniatúrnych sušených fialových kvietočkov, rozsypaná levanduľa na stole, také mrhanie, počítam v duchu jej kvety, novodobá popoluška a koľko ich je vlastne potrebné na jednu jedinú kvapku séra Sisleya L´Intégral Anti-Age Radiance Anti-Dark Spot. Koľko ich odfúkne vietor, spadne nepatrne zo stola, do zabudnutia

krásy.  

Úpenlivo ho zaväzujem, nech už žiadny nevypadne, poťažkám a hovorím si, že mi ešte ešte niečo málo ostalo, trochu tej vône v rukách a premýšľam, kam by som ju uložila, ktoré miesto jej doprajem a venujem  

a položila biele saténové vrecúško s levanduľou do predsiene, aby to bolo to prvé, čo jej hostia zavoňajú hneď pri prvom kroku do jej prenajatého bytu.

Ak jej domov má voňať, ak má voňať príjemne, ak má vítať, nech teda víta Madamoiselle Levanduľa. Pomyslela si a čakala na prvé zaklopanie.

Čakala do večera, deň a noc a nespočetne veľa dní a nocí až jej zostarla

duša. 

Čakala na priateľstvo, smiech, nehu, prekvapenie, vravu, kvety v lacnom celofáne, rozliate víno a štrngajúce poháre a prievan, ktorý vyruší záclony z ich večného spánku.

Rozhliadla sa naokolo a pritiskla pery na pohár, akoby chcela pobozkať prvého klopajúceho. Jej pohľad zachytilo zrkadlo. Bol to nekonečne mĺkvy a smutný pohľad. Bol všetkým, len nie prázdnotou. Bol nenaplnenými snami, bol rozsypanými sušenými kvetmi na stole, jej nepodarenými fotografickými pokusmi, bol prečkanými dňami a nocami, bol prievanom v duši, prázdnotou v srdci a búrkou myšlienok v hlave. Trval jednu nekonečnú sekundu.

Jej pohľad klesol na porcelánové umývadlo, kam odložila sérum na časy, aké sú tieto. Pamätá si, ako položila sérum na umývadlo a pomyslela si ako dokonalo vyzerá vo svojom zlatobielom balení, ktoré vyleštila tesne predtým, než ho položila a odložila na umývadlo. Netušiac a nevediac kedy tento vzácny dar použije. Ten čas nastal teraz.

Obliekla si župan, ktorý tak nehanebne zahaľoval len toľko koľko mu dovolila. Hodiny tikali ich neúprosne tiché a alarmujúce tik tak. Možno bol večer. Príliš neskoro na život. Natrela si bielym chladivým sérom pleť a pozerala a čakala, čo sa stane. Jej pleť bola čistá, svetlá a svieža, pár nepatrných vrások jej dekorovalo tvár a bola to konečne ona. Nešťastná, sama a tak nedokonalo krásna. Štyri desaťročia krásy a nečakania na moment ako je tento. Dotkla sa pleti akoby sa jej nikdy predtým ešte nedotkla a ten pocit jej ostal v rukách a prstoch a píše 

a kam kráča, v pätách jej ide Madamoiselle Levanduľa.     

Pretože si Sisleya zaslúži viac…  

Takto má vyzerať a vyzerá veľmi, naozaj veľmi dobré sérum. Sérum, ktoré zdokonaľuje pleť. Deň za dňom, pri jeho pravidelnom používaní. Neurobí ju bezchybnou, ani neprirodzene dokonalou. Ani neomládnete o 50 rokov. Nie je to Gin vo fľaši a nikto nevyjde von nech leštíte ten zlatobiely obal ako dlho chcete.   Toto má sérum obsahovať. Trochu tých minerálov, Zinku a Magnézia a extraktov zo sóje, či ginkobiloby, šípok a Lindery a ďalších ingrediencií, ktorých celý zoznam nájdete tu a to všetko namiešané podľa receptu a v pomere, ktorý je tajný a ku ktorému majú kľúče od tejto trinástej komnaty, len v Sisley v Paríži.   Takto má sérum fungovať. Rozžiariť pleť a vrátiť jej jas, odstrániť pigmentové škvrny zo slnka, zvláčniť, zjemniť, zhydratovať a prevonať.   Takto má sérum vyzerať. V dokonalom balení, ktoré je ťažko prekonať. Praktickom, s pumpičkou ako aplikátorom, decentom, ktoré nekričí ako pútač na diaľnici. Sérum, ktoré má v sebe viac, než na prvý pohľad ukáže.  

Také sérum má vlastne ako jedno z mála privilégium. A to doknúť sa vašej pokožky. Tváre, krku a dekoltu. Je to vlastne taký tichý milenec…

Povedala raz madamoiselle Levanduľa a otvorila dvere.