UNWRITTEN: Soda Now | Extra Light

shhhshhhhhshh, bubbles in the bottle, and waits for the moment that someone will enjoy. Like me right after. The sun casts its last rays through my blinds during its golden hour until it goes out completely and leaves me again at the mercy of the moon. When Soda Now replaces other bubbles. Moet & Chandon. My enemy. My friend.  

Sometimes I feel

like I live in a photo studio and not in an apartment. Because I can’t believe what goes on in here sometimes…

Before I photographed and wrote this post, it was on Saturday, a little after 9 pm, and I nicely prepared the whole scene, including the outfit and all the possible details that only those who really want will notice, a lot of water was sparkling in Soda Now. You can’t hear, but with a bit of effort, you can imagine the music that plays in my ears. Very exceptional, again something French. Soda Now rustles its shhhshhhhh, bubbles in the bottle, and waits for the moment that someone will enjoy. Like me right after. The sun casts its last rays through my blinds during its golden hour until it goes out completely and leaves me again at the mercy of the moon. When Soda Now replaces other bubbles. Moet. My enemy. My friend.  

So much for the scene.   

If something was a total novelty for me, it is the water that you bubble at home yourself without dragging heavy bottles from a small store. Alternatively, they carried them empty again into sorted waste. An endless and tiring cycle. As a single woman, a woman who does not have or know anyone who could possibly bring such heavy bottles from the store, I welcomed Soda Now with open arms. I didn’t drink fizzy drinks a day, but it happened.  I won’t lie to you, but I was less worried about handling the CO2 Cylinder. And for a moment, I started to miss a guy who would put all the little things in my apartment in order. But look. The pictures that I have hard glued still hold, and I no longer sleep in fear with my feet by the wall. So I – mature, beautiful, intelligent, clever, and all superlatives, forty, I would not put together one little white machine – but Soda Now? I would. One short press, and you have bubbled 800 ml of water. As needed. I like it to have it extra light with an extra short press. A bubble gourmet might not even notice a bubble in my glass, but I would.  The container is super practical because it has an additional closure for travel. You can put fruit or vegetables in it, depending on your taste or season, and set off. Anywhere. If I don’t have fruit, I add syrup.  Elegant and now in my presentation, so disgustingly tasty sexy Soda Now is not only a practical kitchen machine, a companion when you have no one to bubble with but especially practical.  

You can get it in three shades – white, silver, and black, for about CHF 54.20 on Galaxus, for example.  

So much for the review.

Niekedy mám pocit,

že žijem vo fotoštúdiu a nie v byte. Pretože tomu, čo sa tu niekedy deje, nemôžem uveriť ani ja sama… 

Než som nafotila a napísala tento post, bolo to v sobotu, niečo po deviatej večer a pekne som si pripravila celú scénu, vrátane outfitu a všetkých možných detailov, ktoré si všimne len ten, kto naozaj chce, pretieklo v Soda Now veľa vody. Čo nepočujete, ale pri malej snahe si môžete predstaviť, je hudba, ktorá mi hraje v ušiach. Veľmi výnimočne, zase niečo francúzske. Soda Now šumí to svoje šššššššš, bublinkuje vo fľaši a čaká na svoj moment, ktorý si vzápätí vychutnám. Slnko vrhá svoje posledné lúče cez moje žalúzie počas svojej zlatej hodiny, až kým úplne zhasne a nechá ma zase napospas mesiacu. Kedy Soda Now vystriedajú iné bublinky. Moet. Môj rival. Môj priateľ.


Toľko k scéne.   

Ak bolo niečo pre mňa totálnou novinkou, tak voda, ktorú si nabublinkujete doma sami. Bez toho, aby ste vláčili zo vzdialeného obchodu ťažké fľaše. Prípadne ich zase prázdne nosili do triedeného odpadu. Nekonečný a únavný kolobeh. Ja ako single žena, žena, ktorej nemá kto takéto ťažké fľaše z obchodu nosiť, som Soda Now s otvorenou náručou privítala. Niežeby som pila bublinkové nápoje denne, ale stane sa.  Nebudem vás klamať, ale mala som menší strach, ako zvládnem manipuláciu s czlindrom. A na chvíľu sa mi zas zacnelo po chlapovi, ktorý by dal všetky drobnosti v mojom byte do poriadku. Ale pozrite. Obrazy, ktoré som tak pracne nalepila stále držia a to už nespím od strachu s nohami pri stene. Tak ja – zrelá, krásna, inteligentná, šikovná a všetky superlatíva k tomu štyridsiatnička, žeby som nedala dokopy jeden malý stroj – Soda Now? Dala. Jedno krátke stlačenie a máte nabublinkovaný 800 ml vody. Podľa potreby. Ja mám rada extra light. Extra krátke stlačenie. Taký bublinkový gurmán by možno ani nepostrehol nejakú bublinku v mojom pohári, ja však áno.  Nádoba je mega praktická, pretože má extra uzáver na cesty. Môžete do nej nahádzať ovocie alebo zeleninu, podľa chuti, či sezóny a vyraziť. Kamkoľvek. Keď nemám ovocie, pridám sirup.  Elegantná a teraz už aj v mojom podaní tak nechutne chutne sexy Soda Now je nielen praktická mašinka do kuchyne, spoločník, keď si nemáte s kým zabublinkovať, ale hlavne praktická. 

Zoženiete v troch odtieňoch – biela, strieborná a čierna, za cca 54,20 CHF na Galaxus napríklad. 

Toľko k recenzii.