IT: KYGO | Xellence

Imagine hearing the white snow that is outside right now. That you hear the sound of a white ostrich feather in the wind. That you hear playing your favorite song. Different. Imagine… is this is unimaginable? It must be heard. Xellence.

It is snowing. It’s December 5th. A drunk glass of white wine standing on my table. The playlist of my favorite music playing right now in my ears. Xellence. It’s freezing outside. It’s 1:57. Morning. Music. Xellence. Iqos break. And music plays. Xellence. I’m taking pictures for this post. I’m taking pictures for the second time. And tomorrow I will, actually today I will taking them again. In daylight. Music is playing. Xellence. What a day. What a night. I am writing. Music is playing. Xellence. Beats and words… and I am going to shine, homie, until my heart stops… Xellence. It is completely white outside. Whoever looks outside now, will see what I see. White nothing. Which may melt tomorrow. There will be nothing left after it. Just quietness. In my ears. Xellence. There will be nothing left after that white silence. Just a memory. Some won’t even have that. This beautiful memory of beautiful nothing. Xellence. Music. Sound. Which deserves an applause. Xellence.  

Can the sound be described in words at all?  

I trusted Kygo, I believed every word he wrote. I believed that he meant it honestly, that he was convinced. I believed it to be true. It is true. It is a sound that cannot be described in my words. In words or numbers. Sound is… physicists could lecture us for hours and hours. But would it be the same as the moment when you get goosebumps or when your whole body starts to shake or dance? Would that be the same? Imagine hearing the white snow that is outside right now. That you hear the sound of a white ostrich feather in the wind. That you hear playing your favorite song. Different. Imagine… is this is unimaginable? It must be heard. Xellence.  

If music is everything to you and you can appreciate, enjoy, perceive, understand and go deeper than any philosopher, if it means a lot to you, if it means the world to you, as it does to me, Xellence is the answer.  

This is not a paid review. Xellence doesn’t need it. Xellence is an excellent product itself. Kygo knows that. I know it and you know it too.  Xellence looks innocent and unobtrusive and you won’t find it in any attractive colors or gilded packaging. Xellence is first and foremost a feeling. A feeling that you can get for 199, – EUR. However, this feeling has an invaluable value. Kygo knows that and I know it too.   

I wonder if it is possible to go even further … and how far and deep and if at all… if this is not the maximum… if this is not extreme. Xellence.

Xellence. Sneží. Je piaty december. Na stole opitý pohár bieleho vína. Playlist mojich najobľúbenejších hraje priamo do mojich uší. Xellence. Mrzne. Je 1:57. Ráno. Hudba. Xellence. Iqos prestávka. A hraje hudba. Xellence. Fotím tento post. Fotím ho druhýkrát. A zajtra budem, teda dnes budem pravdepodobne znovu. Za denného svetla. Hraje hudba. Xellence. Čo s načatým dňom. Píšem. Hraje hudba. Xellence. Beaty a slová… and I am gona shine, homie, until my heart stop… Xellence. Vonku je úplne bielo. Kto sa pozrie teraz, uvidí to, čo ja. Biele nič. Ktoré sa už zajtra možno roztopí. Možno nebude. Neostane po ňom nič. Len ticho. V mojich ušiach Xellence. Po tom bielom tichu neostane nič. Len spomienka. Niektorí nebudú mať ani to. Tú krásnu spomienku na to nič. Xellence. Hudba. Zvuk. Ktorý si zaslúži aplaus. Xellence.  

Dá sa vôbec zvuk opísať slovami?  

Verila som Kygovi, verila som každému jeho slovu, ktoré napísal. Verila som, že to tak aj myslel, že bol o tom presvedčený. Verila som, že je to pravda. Je to pravda. Je to zvuk, ktorý sa nedá opísať mojimi slovami. Slovami alebo číslami. Zvuk je… a ňom by nám mohli fyzici prednášať hodiny a hodiny. Ale. Bolo by to to isté ako moment, keď vám naskočí husia koža na rukách, keď sa vám rozochveje celé telo? Bolo by to to isté? Predstavte si že počujete padať ten biely sneh, ktorý práve teraz sneží. Že počujete zvuk pštrosieho bieleho peria vo vetre. Áno tohto peria. Že počujete hrať vašu obľúbenú pieseň. Inak. Predstavte si, že sa to nedá predstaviť. Že sa to musí počuť. Xellence.  

Ak je pre vás hudba všetko a viete ju oceniť a vychutnať a vnímať a pochopiť a idete do hĺbky viac než akýkoľvek filozof, ak pre vás znamená veľmi veľa, ak pre vás znamená svet, tak ako pre mňa, Xellence je odpoveď.  

Toto nie je žiadna platená recenzia. Xellence ju nepotrebuje. Xellence je excelentný produkt sám o sebe. Kygo to vie. Ja to viem a vy to už viete tiež.  

Xellence sa tvári nevinne a nenápadne a nenájdete ho v žiadnych atraktívnych farbách alebo v pozlátených obaloch. Xellence je v prvom rade pocit. Pocit, ktorý zoženiete za vtipných 199,- EUR. Ten pocit má však nezaplatiteľnú hodnotu. Kygo to vie a ja to viem tiež.  

Premýšľam, či sa dá ísť ešte ďalej a ako ďaleko a či vôbec. Ak toto nie je maximum. Ak toto nie je extrém. Xellence.