Unwritten: Amorana | The Love is all I need

I wish for all of you that you don’t have to open it alone like I am doing right now, and how I did it a year ago and I wished I would open the next one with someone who deserves it. Or me. Whoever appreciates it, will understand, who will be happy with me. Last but not least, someone who will love me. It’s a Love calendar after all!

Dreams are supposed to come true on Christmas. One of them I have for you… 

The Love calendar from Amorana is exactly what I need at the moment and what makes me happy. And I doubt I will not need that bit of luck later on. I haven’t completely unwrapped it yet, just looked in a few windows, of course the 24th too, which is exceptional. And what you will find there, every woman longs for. And don’t tell me that I am not right. It’s a feeling. The feeling that can happily be found in a 24-window calendar, which forces you to say OMG, What really happened!? And Is it over? Not yet. Or Once again… I will not show you everything here so that you do not lose the surprise feeling. The multiple pleasures are worth it. It’s hard to write about things you don’t know much about. But you know a lot about love. At least you think you know and then you are surprised by something that puts you on your knees, breaks you. After which you lose your appetite for everything.  I know people who love their shoes and clothes instead of love for people and bought a dog as a replacement. I know and I meet them every day. People who buy and pamper love, who pretend to love… others. The blind ones. The love calendar does not give me the love I need, the way I want, the way I deserve, the way I look for it and I can not find, but it gives me the part of the love that, like any normal woman, sometimes needs. The feeling, after all of my hair tingles, I will lose consciousness and the notion of time for a while and forget about everything around me.  

The love calendar is available online at Amorana or in select stores like Manor for example. It is an exclusive gift, but not overpriced. The calendar has three versions – white 149.90 CHF, pink 279.90 CHF and black 479.90 CHF. There are 24 windows, but instead of 24, you will find 30 surprises. Its actual price would be CHF 930.00. That’s something! It is a mesmerizing gift for yourself and, if you’re lucky, for the two of you. I wish for all of you that you don’t have to open it alone like I am doing right now, and how I did it a year ago and I wished I would open the next one with someone who deserves it. Or me. Whoever appreciates it, will understand, who will be happy with me. Last but not least, someone who will love me. It’s a Love calendar after all. 

Dreams are supposed to come true at Christmas. I have one for you…

Sny sa majú plniť na Vianoce. Jeden pre vás mám…

Love kalendár z Amorany je presne to, čo momentálne potrebujem a čo ma má urobiť šťastnou. A pochybujem, že ten kúsok šťastia nebudem potrebovať aj naďalej. Ešte som ho nerozbalila úplne, len nahliadla do niekoľkých okienok, samozrejme aj do 24, ktoré je výnimočné. A po tom, čo tam nájdete túži každá žena. A nevravte mi, že nie. Je to pocit. Ten pocit, ktorý sa dá našťastie nájsť v 24 okienkovom kalendári, ktorý vás donúti povedať OMG, čo sa to vlastne stalo!? A Už je koniec? Ešte nieee. Alebo Ešte raz… Neukážem vám nič, aby ste neprišli o prekvapenie. O to niekoľkonásobné potešenie, ktoré stojí zato. Ťažko sa píše o veciach, o ktorých veľa neviete. Viete ale veľa o láske. Aspoň si myslíte, že viete a potom vás prekvapí niečo, čo vás položí do kolien, zlomí. Po čom stratíte chuť na všetko. Poznám ľudí, ktorí namiesto lásky k ľuďom milujú svoje topánky a šaty a ako náhradu si kúpili psa. Poznám a denne stretám. Ľudí, ktorí si lásku kupujú a rozmaznávajú, ktorí sa tvária, že milujú… tých druhých. Nevidiacich.  Love kalendár mi nedá lásku, akú potrebujem, akú chcem, akú si zaslúžim, akú hľadám a nenachádzam, ale dá mi tú časť z lásky, ktorú ako každá normálna žena občas potrebuje. Ten pocit, po ktorom sa mi naježia všetky chlpy, stratím na chvíľu vedomie a pojem o čase a zabudnem na všetko okolo.  

Love kalendár, zoženiete online alebo vo vybraných obchodoch. Je to exkluzívny darček, ale nie nezaplatiteľný. Kalendár má tri verzie – bielu 149,90 CHF, ružovú 279,90 CHF a čiernu 479,90 CHF. Je tam 24 okienok, ale napriek tomu sa tam nachádza 30 prekvapení. Jeho skutočná cena je 930,00 CHF. Pre vás samú a ak máte to šťastie, tak aj pre dvoch. Prajem vám všetkým, aby ste ho nemuseli otvárať sami ako ja. Ako som to urobila pred rokom ja a dušovala sa, ako budem ten ďalší otvárať s niekým, kto si ho/to zaslúži. Kto to ocení, pochopí, kto bude šťastný spolu so mnou. V neposlednom rade, niekto kto ma bude milovať. Je to predsa Love kalendár.  

Sny sa majú plniť na Vianoce. Jeden pre vás mám…