BEAUTY: The hair. The mind. The crown. The BaByliss.

I saw a woman. She had grey, thinner hair, tangled in a weak braid, tied with an elastic band, the kind you would find in your sweatpants. Maybe. With the only comb she had, she made a kind of knot and fastened the hair on her head. Every day. It wasn’t a majestic mane, she didn’t spin her hair into curls, she didn’t dye her hair. Never.

The hair 

Our hair is actually naughty. It does whatever it wants. In the morning they stand, grease, create knots, all by themselves. As if they had their own mind. They should look all nice and tidy and they do nothing for it. They just grow and then fall out of your head. With all the worries and circumstances of life. And yet they pretend to be nothing. As if they weren’t even ours.   

The mind 

I understood why hairdressers (at least in Switzerland) cash out such outrageous sums for their work.They are more than just hairdressers. They are friends, listeners, narrators, head massagists, psychologists, bar tenders and last but not least, hairdressers. All in one. The better ones will not only make you look like a better person from the outside, but also from the inside. They have no title before the name. You will recognize them by leaving with a smile on your face, looking into every shop window, in the mirror from your handbag, because you have beautiful chestnut, blonde, wavy, straight, short hair and in addition, you leave with such a great feeling inside that no one else can give you. No one. They wash the feeling of ugliness out of your head, they make a change, they cut off thoughts. If I had to choose between an hour at a psychologist or an hour at a hairdresser… It’s clear to you all what I would choose. Ego. This is what can be bought, what can be invested in. One hundredth times of an ego. At least. At least for a while. It seems a little pity to me, everything I’m writing here and still I don’t realize that there are people who don’t have hair because they can’t have it, it does not grow, it falls, it has to be cut, and they would give everything to have beautiful hair. For that cheeky feeling of having wind blow through your hair. For those petty worries with the hairdresser, with the shampoo, the curling iron and they don’t know, they don’t understand the feeling, they don’t know the difference between a hairdresser and a psychologist. For example.  

The crown 

I saw a woman. She had grey, thinner hair, tangled in a weak braid, tied with an elastic band, the kind you would find in your sweatpants. Maybe. With the only comb she had, she made a kind of knot and fastened the hair on her head. Every day. It wasn’t a majestic mane, she didn’t spin her hair into curls, she didn’t dye her hair. Never. She looked the same every day. If her hair wasn’t important to her, she would definitely cut it. A long time ago. She would choose a short practical cut. But she wanted to feel like a woman. A woman with long hair. Don’t tell me that behind all the daily efforts to be beautiful, she didn’t want to be beautiful. That she did not want to love again and be loved. She wanted to be beautiful for someone. But again, that someone never came. Maybe she was waiting for him every day, because she was sitting on a bench in front of the house and looking somewhere… What I inherited from her is long, thinner hair, tangled in a weak braid, tied with an elastic band, and you already know the story.  

The BaByliss 

Why my hair looks the way it does, amazing, the big thanks belong to BaByliss. I use this brand daily. Now I also have a Curl Styler Luxe, a curling iron.If I had trouble curling my hair to this day, I don’t have it anymore. Curl Styler Luxe looks like an iron and you can use it to straighten your hair, yes. In the first place, however, it is a curling iron. It is easy and comfortable to use. It is heated in 30 seconds. In the meantime I can do my eyeliners. It has three different temperatures – 160, 180 and 200 degrees, a long cable 2.5 meters, so it does not limit you when curling and you can create wonderful and perfect waves with it, because it has a diameter of 36 mm. Despite its size, it is light and fits comfortably in your hand.

The hair 

Vlasy sú vlastne neposlušné. Robia si čo chcú. Ráno stoja, mastia sa, strapatia sa, to všetko samé od seba. Akoby mali svoju hlavu. Chcú vyzerať pekne a upravene a nerobia pre to nič. Len rastú a potom z hlavy padajú. Pri všetkých tých starostiach a okolnostiach života. A popritom sa tvária akoby nič. Akoby ani neboli naše.  

The mind  

Pochopila som, prečo kaderníci (aspoň vo Švajčiarsku) kasírujú také nehorázne čiastky za svoju prácu. Sú viac než len kaderníci. Sú to priatelia, počúvači, rozprávači, maséri hlavy, obsluha v kaviarni psychológovia a v neposlednom rade tí kaderníci. To všetko v jednom. Tí lepší z vás nielen urobia lepšieho človeka zvonku, ale aj zvnútra. Nemajú žiadny titul pred menom. Poznáte ich tak, že odchádzate s úsmevom na tvári, prezeráte sa v každom výklade, pretože máte krásne gaštanové, blond, vlnité, rovné, krátke vlasy a navyše odchádzate s takým tým skvelým pocitom vo vnútri, ktorý vám nedá nikto iný. Vymyjú z hlavy ten pocit škaredosti, urobia zmenu, podstrihnú myšlienky. Ak by som si mala vybrať medzi hodinou u psychológa alebo hodinou u kaderníka… Je vám všetkým jasné, čo by som urobila. Ego. To je to, čo sa dá kúpiť, do čoho sa dá investovať. Jedna stotina ega. Aspoň. Aspoň na chvíľu. Trochu mi to príde malicherné, všetko, čo tu píšem a v tej chvíli si ešte neuvedomujem, že čo so všetkými tými ľudmi, ktorí nemajú vlasy, lebo nemôžu, nesmú, nerastú, padajú, holia, strihajú, cvak, cvak, ktorí by dali za vlasy všetko. Za ten pocit drzého vetra vo vlasoch. Za tie malicherné starosti s kaderníkom, so šampónom, kulmou a nevedia, nechápu ten pocit, nepoznajú ten nerozdiel medzi kaderníkom a psychológom. Napríklad.   

The crown  

Videla som ženu. Mala sivé dlhé poriedšie vlasy, zapletené do chabého vrkôčika, zviazaného gumičkou, takou, ktorú máte určite v teplákoch. Jediným hrebienkom, ktorý mala, si urobila akýsi uzlík a zopla vlasy na hlave. Každý deň. Nebola to žiadna majestátna hriva, netočila si vlasy na natáčky, nefarbila si vlasy. Každý deň vyzerala rovnako. Ak by pre ňu vlasy neboli dôležité, určite by si ich ostrihala. Už pradávno. Zvolila by krátky praktický strih. Lenže ona sa chcela cítiť ako žena. Žena s dlhými vlasmi. Nehovorte mi, že za všetkým tým každodenným úsilím, ako byť krásna, nechcela byť krásna. Že nechcela znovu milovať a byť milovaná. Chcela byť krásna pre niekoho. Ten niekto už nikdy neprišiel. Možno naňho čakala každý deň, sedávala totiž na lavičke pred domom a pozerala do niekam… Čo som po nej zdedila, sú dlhé poriedšie vlasy, zapletené do chabého vrkôčika, zviazané gumičkou a ďalej už ten príbeh poznáte.   

The BaByliss  

Prečo moje vlasy vyzerajú tak ako vyzerajú, za to môže BaByliss. Používam túto značku denne. Teraz mám navyše aj kulmu Curl Styler Luxe.Ak som mala do dnešného dňa trable natočiť si vlasy žehličkou, dnes už nemám. Curl Styler Luxe sa tvári ako žehlička a môžete ňou vlasy, áno aj narovnať. V prvom rade je to však kulma. Ovláda sa jednoducho a komfortne. Nahriata je za 30 sekúnd, má tri rôzne teploty – 160, 180 a 200 stupňov, dlhý kábel 2.5 metra, takže vás pri natáčaní neobmedzuje a natočíte s ňou dokonalé vlny, pretože má priemer 36 mm. Napriek svojej veľkosti je ľahká a drží sa príjemne v ruke.