BEAUTY: Codex Beauty II

| 1 minute read | 2 hours work |

I prefer nights. I believe more in night care than in day care. During the day, I touch my skin and eyes countless times and the cream ends everywhere possible, just not on the skin.
Let\’s travel. From the living room to the bathroom and back. Just like I\’m doing this summer. Or is it just me? The Codex Beauty discovery set is not just for trying. I am afraid, that this package will not be enough for you. Because of the size. And that you will want more. If you like a feeling of purity and weightlessness, you will fall in love with the first creaming.

A clean skin is the base. Bia Exfoliating Wash is something like a gentle peeling, it does not contain a large amount of peeling particles and it could be said that it washes more than it peels, but for those who like non-aggressive cleaning, this is the golden middle way. Apply to a wet skin and gently massage it, apply it on the face and neck in a circular motion and do it also with your décolleté. I used to use a different body peeling that was placed on my bathtub, but it was too rough for my décolleté. Then rinse well with water. This Bia Exfoliating Wash is suitable for everyday use. The skin smells refreshing thanks to the scent of grapefruit and is clean and polished thanks to jojoba grains.

Then

Apply Bia Eye Gel Cream. It is a gel almost unscented. Light and non-irritating to eyes. It is suitable for swollen eyes and it brightens the skin around the eyes. You can use it in the morning after a hard night or in the evening after an even harder day. I prefer nights. I believe more in night care than in day care. During the day, I touch my skin and eyes countless times and the cream ends everywhere possible, just not on the skin. That\’s why I prefer night care. If I could choose.

Right after that

Apply the cream Bia Day Cream to the rest of the face. Why an eye gel first and then a cream? Because it makes sense. The face cream is a little bit oily, and if you go very close to the eye area, I\’m afraid the Bia Eye Gel Cream gel molecules won\’t get caught on the cream. So much to female logic.

At the end

Hands. What belongs on a woman\’s bedside table is hand cream. Bia Skin Superfood. One more in the car, one in the purse, one on the work desk and one on the bedside table. Especially at this time, when we disinfect our hands x times a day, it has catastrophic consequences for the skin. When I look at mine, I\’m glad I don\’t have to shake them with anyone right now. Bia Skin Superfood is actually a body cream and can be used on the whole body, including the face, but I use it for my hands.

The matt, elegant, practical and minimalist tubes are not only trendy and stylish, but they are also nice to look at and thanks to the matte design, they are also very photogenic. Every beauty blogger knows what I\’m writing about. I would also like to point out that during the washing with Bia Exfoliating Wash, the tube does not slip out of your hands. So much for a matte design. One would not even think of how many advantages such a matte packaging can have. 12 points out of ten. Perfumery 6 out of ten. Size 8 out of ten. And that is because of the body cream. It could be 15 ml larger. This way, it is enough for one foot. The price. 5 out of ten. The products have a total value of 96 EUR and this set, including a cosmetic bag, 50 EUR. Bag. It can\’t be compared to the packaging design, but it will please you. It\’s made of organic cotton, for which it gets a point, so when I evaluate it, two points out of ten. The other is for the color combination. I feel that the cream packaging was designed by the right hand and the bag by the left.

Poďme cestovať. Z obývačky do kúpelne a naspäť. Tak ako to robím toto leto ja. Alebo len ja? Discovery set Codex Beauty nie je len na vyskúšanie. Obávam sa jedného, že vám toto balenie nebude stačiť. A že budete chcieť viac. Kto má rád pocit čistoty a beztiaže, zamiluje sa na prvé nakrémovanie.

Základ je čistá pleť. Bia Exfoliating Wash je niečo ako jemný peeling, neobsahuje veľké množstvo peelingových čiastočiek a dalo by sa povedať, že viac čistí, než peelinguje, ale kto má rád neagresívne čistenie, je toto zlatá stredná cesta. Aplikujte na mokrú pleť a krúživými pohybmi jemne masírujte pokožku na tvári a krku a kľudne aj dekolt. Normálne mám postavený na vani iný telový peeling, ale ten mi príde na dekolt príliš drsný. Potom opláchnite vodou. Tento Exfoliating Wash je vhodný na každodenné použitie. Pleť vonia osviežujúco vďaka grepu a je čistá a vyleštená vďaka jojobovým zrnkám.

Potom

Aplikujte krém na oči Bia Eye Gel Cream. Je gelovej neparfumovanej konzistencie. Ľahký a nedráždi oči. Je vhodný na opuchy, rozjasňuje pokožku okolo očí a rozjasňuje. Môžete použiť ráno po náročnej noci alebo večer po ešte náročnejšom dni. Ja uprednostňujem tie noci. Verím viac na nočnú starostlivosť, než na tú dennú. Počas dňa si siaham na pleť a na oči nespočetnekrát a krém končí všade možne, len nie na pleti. Preto mám radšej nočnú starostlivosť. Keď už.

Hneď nato

Aplikujte krém Bia Day Cream na zbytok tváre. Prečo najskôr gel na oči a potom krém? Pretože to má logiku. Krém je mastnejší a ak by ste zašli veľmi blízko do okolia očí, obávam sa, že by sa gelové molekuly gelu na oči Bia Eye Gel Cream nezachytili na krém. Toľko zo ženskej logiky.

A na záver

Ruky. Čo patrí na nočný stolík ženy, je krém na ruky. Bia Skin Superfood. Jeden ešte do auta, jeden do kabelky, jeden v práci a jeden práve na nočný stolík. Zvlášť v tomto období, keď si za deň dezinfikujeme ruky xkrát, má to na pokožku katastrofálne následky. Keď sa pozriem na tie moje, tak som rada, že ich momentálne nemusím nikomu podávať. Bia Skin Superfood je vlastne telový krém a môže sa použiť na celé telo, vrátane tváre, ale ja ho mám na ruky.

Matné elegantné praktické a minimalistické tuby sú nielen trendy a štýlové, ale dobre sa na nich taktiež pozerá a vďaka matnému dizajnu sa aj dobre fotia. Každá beauty blogerka vie, o čom píšem. Ešte by som chcela podotknúť, že počas umývania s Bia Exfoliating Wash s avám tuba len tak nevyšmykne z ruky. Toľko k matnému dizajnu. Človek by si ani nepomyslel, koľko predností môže mať také matné balenie. 12 bodov z desiatich. Parfumácia 6 z desiatich. Veľkosť 8 z desiatich. A to kvôli telovému krému. Mohol by byť o 15 ml väčší. Takto stačí len na jedno chodidlo. Cena. 5 z desiatich. Celkovo majú produkty hodnotu 96 EUR a tento set vrátane kozmetickej taštičky 50 EUR. Taštička. S dizajnom balenia sa to nedá porovnať, ale poteší. Je z organickej bavlny, za čo dostáva bod a tak keď to zhodnotím, dva body z desiatich. Ten druhý je za farebnú kombináciu. Cítim, že krémové obaly navrhovala pravá ruka a taštičku ľavá.