Electrolux | And Another Pink Review

electrolux

or

What you won\’t realize about yourself if you don´t have a pink vacuum cleaner.

I think about what I have that is pink at home and I\’m afraid to name some things. So that I don\’t offend anyone or Google bans my blog. I believe that everyone knows what I mean. I am just a girl. And a lonely one.

The Barbie Mixer from my sister inspired me for another pink review. I am asking myself if I know what I\’m doing. On the beauty-fashion blog I put a review about a vacuum cleaner. But when it is pink at least the color fits into the concept of the blog.

Cleaning, vacuuming and all the housework in general, let\’s face it, it might not exist at all. At least in my life. I write it in my blog, because I believe that somewhere on another planet maybe it can be found by some crazy person, for whom cleaning is fun and considers it as relaxing. But it\’s here and I have a problem. A great one. The pink vacuum cleaner has to solve it. Any other color would not make it. Call it how you want to. It is a pink miracle.

My life has been one big mess for a long time and finally at 39 I try to put it together. Late but still. After all, some will never make it. Never. What a terrible word. I will not ever have a pink vacuum cleaner. A scary idea.

In order to make things fit into my chaotic puzzle, I need to have organised shoes according to color, plates in a certain number in a precisely determined place and many other items, or whatever is in my whole apartment. Things that make sense to me and sometimes only I know why they are exactly where they are and why they are there.

The pink vacuum cleaner fits into my puzzle in the same way.

What do you need to know?

Do you think that I was interested in a brand when buying it? Or the power? Or even the charging? Hardly. That this battery lasts for five x two and a half room apartments, I found out during cleaning. A bit later. Three LEDs alert when the battery is charged or discharged are pretty shiny. You won´t miss it. The charging station is small, black, and if it weren\’t black, I would also write that it is inconspicuous. Would it be in a different color, I would leave it connected non-stop in the plug. A vacuum cleaner would then be the perfect accessory to my apartment and it would look like I\’m not doing anything else all day, just vacuuming. And for now, it looks like it\’s vacuuming on its own. After all. Almost.

After unpacking from the box I quickly tested if it was working and that is it. And how my heart trembled when I saw that beauty. Only I know that.

Some brochures are not for me. Actually none of them. They write about a lot of unnecessary things that you don\’t have a chance to understand and you need Google or Einstein\’s head for that. Ergo Rapido is (excuse me) what? Huh? And I will not ask more.

It was difficult for me to empty the collection container. And I almost needed an expert to do that. Psychiatrist. Why did I not check the booklet quickly? It took me days and I had different types of seizures until I have done it.

A small collection container is one of the two disadvantages. You have to clean it after every vacuuming, but I would not see it so tragically. Should I talk about mites and my phobia here? And the next one is, that you will have difficulties to reach cobwebs hanging from the ceiling. I don\’t know yet what I will do when, let´s call it a problem, will occur, but I will solve it. I\’ll probably get to that on this blog as well. As I watch the situation developing in my head and under my writing fingers. But at the moment, there are no chances for any insects with Electrolux. Please stay safe. Outside my apartment. In the nature.

The vacuum cleaner vacuums and that is important. It runs smoothly on my parquet floor and just as well on my carpet. If you would like a quiet sound from any vacuum cleaner, turn it off. Easy.

What I really enjoy are the lights at the bottom of the vacuum cleaner, which light up the floor and notice every little shit.

A small apartment needs small, practical, pink, folding or multifunctional things. This is Electrolux 2in1. Which means nothing more than that it is not just one vacuum cleaner, but two in one. One for the floor, the other for smaller areas.

I see a great advantage in the freedom that the vacuum cleaner gives you. It has no charging cable that chases and obstructs you while vacuuming.

The head of the vacuum cleaner is flexible in all directions. This will take you to complicated places in your apartment.

If you use common sense, you will find out where and how you will get it in your country. I bought it online at MediaMarkt, with uncomplicated delivery in front of the door and with an installed plan.

My chihuahua Mia helps me with the vacuuming. She barks and I vacuum. Sometimes I just pretend that I am cleaning, so Mia has a chance to bark. She is allowed to during vacuuming. Noise as noise. I don\’t even know anything else that fascinates her more than vacuuming, but she is extremely happy about it. I should have been born a dog.

alebo

Čo sa človek o sebe nedozvie vďaka ružovému vysávači.

Minimálne si precvičí gramatiku a skloňovanie podľa vzoru stroj.

Rozmýšľam, čo všetko mám doma ružové a obávam sa niektoré veci aj vymenovať. Aby som nepohoršovala a nezabanovali mi následne blog.

Barbie Mixer od mojej sestry ma naštartoval k tomu, aby som sa vrhla aj do ďalšej recenzie. Držím sa za hlavu a pýtam sa sama seba, či viem čo robím. Na beauty fashion blog hodiť recenziu o vysávači. Ale keď je ružový a minimálne farbou zapadá do konceptu blogu.

Upratovanie, vysávanie a celkovo všetky domáce práce, povedzme si to narovinu, by vôbec nemuseli existovať. Aspoň v mojom živote. Píšem v mojom, pretože verím, že sa nájde nejaký magor, ktorého domáce práce vyložene bavia a považuje to za relax. Ale je to tu a ja mám problém. Veľký. Vyriešiť ho má ružový vysávač. So žiadnou inou farbou by som to doma pravdepodobne nedala.

Môj život bol dlho jeden veľký chaos a konečne v 39 sa ho snažím dať dokopy. Neskoro, ale predsa. Veď niektorí to nestihnú nikdy. Nikdy. Aké strašné slovo. Nikdy nebudem mať ružový vysávač. Hrôzostrašná predstava.

Aby mi veci zapadali do chaotického hlavolamu, potrebujem mať zorganizované topánky podľa farby, taniere v určitom počte na presne určenom mieste a veľa ďalších predmetov, respektíve všetko v celom mojom byte. Veci, ktoré mi dávajú zmysel a niekedy len ja viem, prečo sú presne tam, kde sú a prečo sú.

Do skladačky mi zapadá rovnakým spôsobom ružový vysávač.

Čo potrebujete vedieť.?

Myslíte, že ma pri kúpe zaujímala značka? Alebo výkon? Nedajbože dĺžka nabíjania? To sotva. Že batéria vydrží na povysávanie takých piatich 2 a pol izbových bytov, na to som prišla počas upratovania. Neskôr. O nabitej, či vybitej batérii vás upozornia tri diódy. Nabíjacia stanica je malá, čierna a nebyť tej čiernej, tak by som aj napísala, že nenápadná. Byť tak v inej farbe, tak ju nechám v zástrčke pripojenú non-stop. Vysávač by bol potom dokonalý doplnok do môjho bytu a vyzeralo by to tak, že nerobím vlastne celé dni nič iné, len vysávam. A zatiaľ to vyzerá tak, že sa tu vysáva samo. Veď sa aj. Takmer.

Po rozbalení z krabice som len vyskúšala, že či ide a to bolo celé. A ako sa mi zachvelo pri srdiečku, keď som uvidela tú nádheru. To viem len ja.

Nejaké brožúry nie sú pre mňa. Zbytočne veľa píšu o zbytočných veciach, ktoré aj tak nemáte šancu pochopiť a potrebujete na to Google, prípadne hlavu Einsteina. Ergo Rapido je prosím pekne čo? A ďalej sa pýtať ani nebudem.

Zložité pre mňa bolo vyprázdnenie zbernej nádobky. A takmer som k tomu potrebovala odborníka. Psychiatra. Že ja som tú brožúru aspoň v rýchlosti neprelistovala. Trvalo mi dni a striedali sa u mňa rôzne typy záchvatov, než som sa k tomu dopracovala.

Malá zberná nádoba je jedna z dvoch nevýhod. Musíte ju po každom vysávaní vyčistiť, ale nevidela by som to až tak tragicky. Mám sa tu rozpisovať o roztočoch a mojej fóbii? A tá ďalšia je, že ním nepovysávate pavučiny visiace zo stropu. Neviem ešte, čo budem robiť, keď tento nazvyme to – problém nastane, ale to budem riešiť až potom. Aj k tomu sa pravdepodobne na tomto blogu dostanem. Keď tak sledujem, ako sa situácia v mojej hlave a pod mojimi písajúcimi prstami vyvíja. Ale momentálne nemá žiadny hmyz s Electroluxom šancu.

Vysávač vysáva a to je podstatné. Beží hladko po parketách a rovnako dobre aj po koberci. Ak by ste chceli od akéhokoľvek vysávača tichý zvuk, tak ho vypnite.

Čo ma náramne baví sú svetielka v dolnej časti vysávača, ktoré si posvietia na podlahu a na každú omrvinku.

Malý byt potrebuje malé, praktické, ružové, skladacie, prípadne multifunkčné veci. To je Electrolux 2in1. Čo neznamená nič iné, len to, že to nie je len jeden vysávač, ale sú to rovno dva v jednom. Jeden na podlahu, druhý na menšie plochy.

Veľkú výhodu vidím vo voľnosti, ktorú vám vysávač dáva. Nemá totiž žiadny ťahajúci sa kábel, ktorý vás počas vysávania prenásleduje a prekáža.

Hlavica vysávača je ohybná do všetkých strán. Dostanete sa tak do komplikovaých miest vo vašom byte.

Ak použijete trochu toho selského rozumu, tak aj prídete nato, kde a ako ho vo vašej zemi zoženiete. Ja som ho kúpila online v MediaMarkt, s nekomplikovaným doručením pred vchodové dvere a na splátky.

Pri vysávaní mi pomáha moja čivava Mia. Ona šteká a ja vysávam. Niekdy len tak akože, aby si Mia zaštekala. Počas vysávania to má dovolené. Hluk ako hluk. Neviem ani za nič na svete prísť na to, čo ju tak fascinuje na vysávaní, ale má z toho nesmiernu radosť. Mala som sa narodiť ako pes.