Me | Tinder | Romantic Scammers

Have you ever met someone while grocery shopping, in the post office or in the library? It hasn\’t happened to me yet. I\’m not the type that contacts people on the street. It‘s easier for me to ‚nope or like’ on Tinder.

I am trying to find the perfect match, when suddenly I looked at what a guy I found: my age, looking for a serious relationship. Warning! On Tinder. I was supposed to look in the mirror first and then give a like. Well, I was just trying my luck and… match.

But not just a match, a match with a scammer.

Every scammer has a story for example through a copier. Beware of these basic indications. Very sympathetic man, up to model, age up to 42 years, alone and childless, possibly heartbroken, looking for serious acquaintance, his profile is in english and has a hidden distance.

He doesn\’t want naked photos from you and he doesn\’t want sex. He has no time and opportunity to meet you. Because he is not in your country and never been. If you ask him where he resides, he will send you the Zoo address. Seriously. He doesn\’t even have enough brain cells to throw the word Tierhaus to the google translator. He presents himself under a false name, he also wants your full name along with your surname. So that he can find out maximum about you, like where you work, how you live. Find your Instagram, Facebook, LinkedIn etc. His distance on Tinder is hidden and he never has a phone number from your home country.

He only sends photos, he does not like to make phone calls, because he has an african accent, who impersonates a white man and you would recognize that immediately. He never sends video recordings and does not like video chat, or his phone or operator is malfunctioning.

If he thinks he caught you, he will tell you that he has deleted his Tinder account just for you because he found what he was looking for. In fact, he just gave you an unmatch to be able to hunt someone else again and again.

He\’ll let you fall in love and after a few days he will ask you for money for various reasons. A Dutch businessman on a business trip somewhere in Poland who has lost his wallet in a taxi and does not have anyone else, just you to help him. Neither business partner nor family. Same pseudo naval captain who has a ship failure and needs to send money to repair his ship. At the moment he is in the Arabian Sea, but when you ask him what time is there, he will answer you with a european time. A soldier in Afghanistan, whose mother died, did not recognize his father, his sister is drug addict and much more. A Frenchman who works in Russia and wants a flightticket to Zurich because he loves you, aka an immigrant who no longer knows how to get into the dream country. He normally sells gemstones, but this time the Russians didn\’t pay him.

When he finds out that he had no benefit from this very seriously looking potentional relationship, it’s the end of the whole love story.

I would also like to give you photos and fictional videos that I downloaded from Tinder of all six scammers, just for a warning, but I am not sure if I can, because all these people have a very good background, unfortunatelly used by scammers. Here I will give you at least one video link with a warning, with this person I matched aswell. The person, who pretended to be Juan Avalos, despite his identity being revealed, repeatedly uses the same photos and changes only his name.

Be aware: Never send money to anybody you don´t know personally, don\’t give your full name or address. Don\’t say much about yourself and ask for a video chat. Tinder is full of strange individuals.

Už ste sa niekedy s niekým zoznámili počas nákupu v potravinách? Alebo v rade na pošte alebo nebodaj v knižnici? Mne sa to ešte nestalo. Nie som ten typ, ktorý oslovuje ľudí na ulici jednoduchšie je pre mňa nope alebo like na Tinderi.

Ako si tak lajkujem a noupujem, keď tu zrazu, pozri aký model, vymakaný, v mojom veku, hľadá vážnu známosť. Pozor! Na Tinderi. Mala som som sa ísť najprv pozrieť do zrkadla a až tak dať like. No nič, skúšam len šťastie a… Match. Otváram šampanské.

Ale nie hocijaký. Match so scammerom.

Čo scammer, to príbeh ako cez kopírak. Pozor na tieto základné indície. Sympaťák až model, vek do 42 rokov, sám a bezdetný, prípadne so zlomeným srdcom, hľadá vážnu známosť, jeho profil je v angličtine a má skrytú vzdialenosť.

Nechce po vás vulgárne fotky a nechce po vás ani sex, má totiž úlohu dokonalého muža, ktorý vás nechce len na jednu noc. Stretla som sa opakovane aj s tým, že chcel po mne selfie kde som aj odlíčená, aby som nadobudla pocit toho, že má o mňa seriózny záujem a že spolu raz spolu budeme. Pretože narovinu, nejaký scammer nemal záujem ani o mňa a ani o moju odlíčenú tvár, ale len o moje kreditky. Bola to len cesta, ako ma presvedčiť o tom, že ho naozaj zaujímam.

Nemá čas a príležitosť stretnúť sa s vami. Pretože vo vašej zemi ani nie je a ani nikdy nebol. Ak sa ho opýtate na adresu, kde býva, pošle vám adresu, kde sídli napríklad Zoo. Bez srandy. Nemá ani toľko mozgových buniek, aby si hodil do prekladača Tierhaus (v preklade dom pre zvieratá). Predstaví sa pod falošným menom, chce po vás taktiež vaše celé meno spolu s priezviskom. Aby vás mohol stalkovať, kde pracujete, ako si žijete. Zistiť si váš Instagram, Facebook, LinkedIn atd. Jeho vzdialenosť na Tinderi je skrytá a nikdy nemá telefónne číslo z vašej zeme.

Posiela výhradne fotky, nerád telefonuje, pretože je to niekoľkokrát Afričan, ktorý sa vydáva za belocha a to by ste na hlase poznali. Fotky sú vždy nízkej kvality, vždy screenshoty, ktoré poznáte podľa zlého orezu. Scammer sa vždy zameria na skutočnú a aktívnu osobu, ktorej kradne fotky z jej účtu a priebežne ich posiela v komunikácii, podľa toho, ako sa hodí do konverzácie, s ktorou s vami scammer naviazal. Nikdy neposiela videonahrávky a nemá rád videochat, prípadne má jeho telefón alebo operátor poruchu.

Ak si myslí, že vás ulovil, povie vám, že zmazal svoj Tinder účet len kvôli vám, pretože našiel to čo hľadal. V skutočnosti vám len dal unmatch, aby mohol loviť ďalej.

Nechá vás zamilovať sa a po niekoľkých dňoch chce po vás peniaze z rôznych dôvodov. Holandský businessman na pracovnej ceste kdesi v Poľsku, ktorý stratil peňaženku a nikoho iného nemá, len vás, aby ste mu pomohli. Ani business partnera a ani rodinu. To isté pseudo námorný kapitán, ktorý má poruchu na lodi a potrebuje aby ste poslali financie na opravu jeho lodi. Začne to naozaj presvedčivo, pošle vám fotky z práce a vidíte muža v uniforme. Opýtate sa, čím sa živý, čo je evidentné podľa fotky. Muž v uniforme určite zaujme. Tento scammer vám venuje x hodín denne intenzívnym dopisovaním. Po niekoľkodennom kontakte, kde si píšete naozaj v jednom kuse, sa vydá pracovne na plavbu na otvorené more. V tejto chvíli sa zdá príbeh ešte reálny. Akonáhle sa dostane do Arabského mora a nesedia vám časové údaje, začnete pochybovať a on začína práve svoju cestu do vašej peňaženky. Nasledujú príbehy o poruche lodi, o pirátoch a o nebezpečenstve na otvorenom mori. V tejto chvíli už je jasné, že skôr alebo neskôr príde so žiadosťou o peniaze. Je niečo málo po 22h (GMT+1). Je to veľmi strategický čas, pretože o takomto čase veľa ľudí odpočíva, čo scammer predpokladá a vy tak nemôžete s daným problémom nikoho kontaktovať alebo si nechať poradiť, čo sa scammerovi hodí.

Vojak v Afgánistane, ktorého matka umrela, otca nepoznal, sestra je drogovo závislá a neviem čo ešte, ku ktorého dôvodu som sa už nedostala. Je ďalšia love story. Francúz, ktorý pracuje v Rusku a chce aby ste mu kúpili letenku do Zurichu, pretože vás miluje, aka imigrant, ktorý už nevie ako by sa dostal do vysnenej zeme. Za normálnych okolností predáva drahé kamene, ale tentoraz mu Rusi nezaplatili.

Keď zistí, že z vás žiadny úžitok mať nebude je odrazu koniec celej love story.

Dala by som vám tu aj fotky a fiktívne videá, ktoré som si stiahla z Tinderu všetkých šiestich scammerov, len tak pre varovanie, ale neviem, či sa to vôbec smie, pretože to sú ľudia s veľmi dobrou pracovnou pozíciou, ktorí prišli vďaka scammerom o svoje dobré meno. Hodím vám sem aspoň odkaz na video, na scammera, s ktorým som taktiež mala match. Tento človek napriek tomu, že je jeho identita odhalená, opakovane používa rovnaké fotografie, mení len mená. Príbeh má viac menej stále a ten istý.

Nikdy nikomu koho nepoznáte neposielajte financie, neuvádzajte svoje celé meno, prípadne adresu. Nerozprávajte o sebe zbytočne veľa a chcite video chat. Tinder je totiž plný zvláštnych indivíduí.

Taktiež si dávajte pozor, ktoré fotky posielate neznámym osobám, pretože môžu byť zneužité pre ďalší scam, kde sa bude niekto vydávať za vás. A to nechcete.