BEAUTY: Guerlain | Rouge de Guerlain

At the moment, my life is in ruins. I have nothing. Just a flat without address… But in my head, I have the whole world. Nobody can steal it, throw it out, destroy it. And I have an open heart and a dog that loves me. For a reward. And I have a new lipstick. I am not saying that it will solve everything, but it will certainly solve a lot. It lifts the ego, turns the world into a more colorful, fragrant, juicy and tastier. And besides all this, more beautiful. After all… when I look at myself in the mirror, it\’s still me. What, that I got older about one gray hair, one wrinkle and ten years.? Looking at myself in the mirror, I want to stop that moment – she is beautiful. Who said that? Certainly it is no longer among us, because it is like this, that all good is undervalued and appreciated too late. But for sure he would be happy that someone thought of him. And this person writes and remembers and has a joy and a good feeling from it – from a beautiful woman and from the beautiful moments, which make me even more and more beautiful. Like Rouge de Guerlain.

Now the review should come, but honestly, I don\’t know anything about this lipstick at all. I did not study, as I usually do, I did not hear anything about it, did not see an advertising, I do not know how much it costs, because I did not have to buy it, cause I got it from the PR and they gave me a lot of time to write what I want. And I write… and I am opening myself.

Momentálne je môj život v troskách. Nemám nič. Len byt bez adresy… Ale v hlave, v tej mám celý svet. Pch. To mi nemôže nikto ukradnúť, vyhodiť, zničiť. A mám ešte otvorené srdce a psa, ktorý ma má rád. Za odmenu. A ešte mám nový rúž. Nehovorím, že ten vyrieši všetko, ale vyrieší toho určite veľa. Zdvihne ego, zmení svet vo farebnejší, voňavejší, šťavnatejší a chutnejší. A popri tom všetkom, krajší. Veď… keď sa na seba pozriem do zrkadla, som to stále ja. Čo, že som zostarla o jediný sivý vlas, o jedinú vrásku a o desať rokov.? Keď sa na seba pozriem do zrkadla, do výlohy, do zrkadlovej apky v mobile, do späťáku zaparkovaného auta kdesi, chcem zastaviť tú chvíľu – je krásna. Kto to do kelu povedal.? Určite už nie je medzi nami, pretože tak to už býva, že všetko dobré je nedocenené a docenené až príliš neskoro. Ale je určite rád, že naňho niekto myslí. A píše a spomína a má radosť a zo mňa dobrý pocit – z krásnej ženy a z krásnych momentov, ktoré ma robia ešte a ešte a ešte krásnejšou. Rovnako ako Rouge de Guerlain.

Teraz by mala prísť na rad recenzia, ale úprimne, o tomto rúži neviem vôbec nič. Nič som si nenaštudovala, tak ako to obvykle robím, nič nepočula, nevidela reklamu, neviem ani koľko stojí, pretože som si ho nemusela kúpiť, ale dostala som ho od miláčikov z PR a tí mi dali veľa času, aby som napísala čo chcem. A ja píšem… a otváram sa presne ako ten rúž.