BEAUTY: Clarins Paris | Double Serum

I\’ll tell you honestly, I\’ve been waiting to try this serum for a long time. There\’s a big hype about it. I will tell you why.

This double serum contains 20 + 1 pure natural ingredients such as kiwi, avocado, mango, or extra ingredient – turmeric that is very important to this serum.

This serum has been in existence since 1985, but it has only added turmeric extract, as an ingredient, after long time of research.

The serum has two components, as it is in the name, double serum – hydric and lipidic system. It\’s seen at first glance when you look at the bottle or when you apply the serum to your hand. You will see two parts that you must gently mix, then apply on the face and gently press to the skin. The serum will work just as it should.

Every brand is trying to develop a serum for eternal beauty and youth – so also does Clarins Paris. Are they succesful? I think yes. Already after seven days of use, your skin will be smoother, softer and shinier.

I can not forget to mention the important details. The serum packaging is really refined. It allows you to apply smaller or larger amounts of the serum. It is hard to describe, but once you hold the bottle, you will find it out within a second. It\’s simple and practical.

I love it. You will love it too.

Poviem vám úprimne, dlho som čakala, kým sa mi naskytne možnosť toto sérum vyskúšať. Je okolo neho veľký humbuk a mám ho kvôli tomu v merku už nejaký ten piatok.

Toto double sérum obsahuje 20+1 čisto prírodných ingrediencií, ako napríklad kiwi, avocado, mango, či extra zložku – kurkumu, ktorá je v tomto séru veľmi dôležitá.

Toto sérum existuje už od roku 1985, ale kurkumu ako ingrediénciu pridali po dlhých výskumoch len nedávno.

Sérum má dve zložky, podľa toho aj meno – double serum, hydric a lipidic system. Je to vidieť už na prvý pohľad, keď pozriete na fľaštičku, či keď aplikujete sérum na ruku. Uvidíte dve zložky, ktoré musíte jemne zmiešať, potom aplikovať na pleť a jemne pritláčať na pleť. Len tak bude sérum pracovať tak ako by malo.

Každá značka sa snaží vymyslieť sérum na večnú krásu a mladosť. Nie je tomu inak ani v Clarins Paris. Či s aim to podarilo? Myslím, že áno. Už po siedmich dňoch používania bude vaša pokožka, vyhladenejšia, jemnejšia a žiariaca.

Ešte aby som nezabudla na dôležitý detail. Balenie séra je vskutku rafinované. Dovolí vám aplikovať menšie alebo väčšie množstvo séra. Podľa toho, na ktorú kvapku potočíte uzáverom. Je to jednoduché a praktické.